Ungdomskonsulent til Børne,- Unge- og Familiecenter Skive