Vikarer og sommerferieafløsere til Center for Bo- og Aktivitetstilbud