Demensvejleder- og sygeplejefaglig medarbejder i Socialafdelingen