Attraktive stillinger som SSA og SSH til Område 1 – Durup Plejecenter