SSA til CBA-Skive - Center for Bo-og aktivitetstilbud, pr. 1. oktober