Spring navigation over

Frilufts-samtaler er ”win-win” for borgere med støttebehov

03-04-2020

Medarbejdere på AutismeCenter Skive og Habilis må i disse tider tænke i alternative løsninger, og det nye tiltag med ’walk’n’talks’ har en positiv effekt på mange af borgerne

Kreativiteten blomstrer, og gode idéer opstår overalt i denne usædvanlige tid.
Både for at skabe fællesskab og sammenhold, men også for at kunne løse de opgaver, der ikke bare kan sættes på pause, mens Danmarks motor kører på halvt blus.

Den slags nytænkende idéer og alternative løsninger ser man bl.a. på AutismeCenter Skive og Habilis, som er et center med tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Fælles for mange af borgerne er, at de har brug for støttende samtaler i forhold til de udfordringer, de hver især står med.

Men i stedet for de traditionelle indendørs samtaler, har man flyttet mødet med borgerne ud i den friske luft til såkaldte ’walkn’n’talks’.

 

Frisk luft og motion

Maja Handskemager, som er centerleder for AutismeCenter Skive, fortæller, at centrets borgere stadig skal have den hjælp og mulighed for at tale om det, der er svært, og i stor udstrækning foregår det udendørs med en ’walk’n’talk’.

Maja Handskemager er centerleder ved AutismeCenter Skive

Maja Handskemager roser sin medarbejdergruppe for at være fantastisk engageret og tænke kreativt for at få tingene til at lykkes. Foto: AutismeCenter Skive

 

- En del af de borgere, der får støtte af medarbejderne fra AutismeCentret, bor i egne lejligheder i Skive. Mange er ekstra isoleret for tiden, så det er ”win-win” for dem både at komme ud få frisk luft og motion og samtidigt få talt om de nødvendige ting, siger hun.

Mange af borgerne tager positivt imod den nye måde at mødes til en samtale på.

- Der er en del, der kvitterer med en ”tak”, samt at det var rart for dem at komme ud og få noget luft, og at det gav god mening for dem, siger Maja Handskemager.

 

Ud af de vante rammer

Nogle af borgerne ønsker ikke at få nogen inden for i deres bolig, fordi de er bange for at blive smittet med coronavirus, så også i forhold til det synspunkt har de alternative udendørs-snakke deres berettigelse.

"En del af de borgere, der får støtte af medarbejderne fra AutismeCentret, bor i egne lejligheder i Skive. Mange er ekstra isoleret for tiden, så det er ”win-win” for dem både at komme ud få frisk luft og motion og samtidigt få talt om de nødvendige ting."

Maja Handskemager, centerleder, AutismeCenter Skive

Søren Sigaard Hald er ansat i Aakjærsteamet under Habilis. Hans arbejde består i at yde bostøtte, og for en af hans borgere er et hjemmebesøg helt udelukket lige nu.

- Jeg skal faktisk ud til ham nu, en ung mand, hvis kone er syg og i risikogruppen, så jeg skal selvfølgelig ikke ind i deres hjem, fortæller han.

Søren Sigaard Hald er uddannet friluftsvejleder, og han synes, det gør noget godt ved mennesker at rive dem ud af deres vante rammer og få tænkt noget bevægelse ind.

- For ham, jeg nu skal ud til, flyder tingene lidt lettere ud af munden, når vi kommer ud at gå i den friske luft, siger Søren Sigaard Hald, som oplever, at de fleste borgere er positive over for gåturene, for de ved godt, det er alvorligt, selvom det selvfølgelig også giver noget utryghed.

 

Vil holde fast i de gode tiltag

De ansatte i begge centre bruger meget tid på at forklare deres borgere om situationen med coronavirusset her i landet, hvorfor de skal være mere grundige med hygiejnen, og hvorfor tingene i det hele taget bliver gjort anderledes nu, end de er vant til. Fx hjælpes borgerne til en anderledes kontakt med pårørende gennem Skype eller Facetime.

Men de får tingene til at lykkes, og begge steder er der enighed om, at de mange nye gode idéer og kreative tiltag ikke bare skal kasseres, når vi på et tidspunkt kan vende tilbage til normale tilstande efter Coronavirus-krisen.

- At vi tvinges til at tænke i alternativer, giver stof til eftertanke, og vi kan reflektere over de ting, vi normalt gør. Måske findes der bedre alternativer, siger Søren Sigaard Hald.