Spring navigation over

Tværkommunalt rekrutteringssamarbejde

03-04-2020

Skive Kommune indgår i rekrutteringssamarbejde på tværs af kommunegrænser med et særligt fokus: at rekruttere ledig, der kan hjælpe under Covid-19.

Til dagligt arbejder alle jobcentre sammen om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de områder, hvor der lokalt er udfordringer med at finde kvalificerede kandidater.

Det er ikke anderledes nu. Men samarbejdet har fået et helt særligt fokusområde: Jobcenter Skive arbejder tæt sammen med alle landets kommuner om at rekruttere ledigt personale, der kan hjælpe under Covid-19.

Jobcentrene har, på tværs af kommuner og på tværs af landet, aftalt, at alle understøtter rekrutteringen af bl.a. ledige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - men også andre personalegrupper kan komme i spil. Jobcentret står klar til at hjælpe, også hvis der er brug for enkelte e-læringskurser for at kunne starte.

Ledige har i øjeblikket ikke pligt til at tage anvist arbejde. Men det ser ud til, at der er mange, der gerne vil stå til rådighed, for at hjælpe i kommuner og regioner, hvis der kommer et arbejdspres, der gør det nødvendigt at rekruttere yderligere personale. Det er godt at se, at der er så mange af kommunens borgere, der også i denne tid, går ind og tager et stort ansvar og stiller sig til rådighed.

- Vi ser en stor tilgang af nyledige – også her i Skive Kommune. Siden 9. marts er der kommet 391 nyledige i Skive Kommune. Jobcentret forsøger allerede nu at formidle arbejdskraft hen til de områder, hvor der fortsat er behov, også her arbejder vi både inden for egen kommune og på tværs af kommunegrænserne. For der er stadig åbne stillinger, fortæller arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum og fortsætter

- I Skive Kommune har vi et rigtig godt samarbejde med egnens virksomheder. Også i denne tid har vi en tæt dialog – også om rekruttering. Vi sidder klar, hvis I har behov for arbejdskraft nu, men også på den anden side af Covid-19. Lad os sammen sikre, at Skive Kommune kommer hurtigere igennem denne krise og at flere af kommunens nyledige borgere hurtigt kommer i et nyt job.

Yderligere kommentar

Dorthe Hamrum, arbejdsmarkedschef, 20 64 16 21