Spring navigation over

Når en beboer er smittet med Covid-19

03-04-2020

Skive Kommune følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med covid-19. Det gælder også, når en borger, som bor eksempelvis på et plejecenter eller et botilbud, er smittet med covid-19

Det er en ganske omfattende opgave, når en beboer bliver smittet med covid-19. Hvis beboeren ikke er så syg, at det kræver indlæggelse på et hospital, foregår plejen og behandlingen af beboeren på eksempelvis plejecenteret eller i botilbuddet.

Det giver noget ekstra arbejde og tager noget ekstra tid. Ført og fremmest skal medarbejderne følge de infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19. Det betyder, at de skal iføre sig handsker, overtræksdragt, maske, visir, m.v., når de skal pleje- og behandle beboeren inden for to meter afstand.

- Det siger sig selv, at vi bruger ekstra meget tid på pleje og behandlingen af en beboer, som er smittet med covid-19. Også derfor er det vigtigt, at vi har alle de medarbejderressourcer, som vi har brug for i de kommende uger, hvor vi alt andet lige må forvente, at antallet af smittede også stiger i Skive Kommune, siger Jan Lund-Andersen, direktør i Kultur og Familieforvaltningen og talsmand for kommunens krisestab.

 

Opsporing og information

Også ledelsesmæssigt ligger der en kæmpe opgave, hvis en beboer får konstateret covid-19.

Lederen skal blandt andet opspore medarbejdere, der har været i nær kontakt med beboeren. Alle medarbejdere skal informeres, og lederen skal sikre, at medarbejderne har øget opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

Medbeboere, der har været i kontakt med den smittede beboer fra symptomdebut og indtil 48 timer efter, den smittede er symptomfri, skal informeres personligt, ligesom en evt. personlig værge skal orienteres.

- For at være sikre på, at vi håndterer situationen korrekt, hvis en beboer bliver smittet, har vi udarbejdet et såkaldt ’Action Card’ med udgangspunkt i Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vores ’Action Card’ indeholder beskrivelser af de mange detaljer, vi skal huske i tilfælde af covid-19 på vores plejecentre og i vores botilbud. Mange af handlingerne fremgår af links til Sundhedsmyndighedernes hjemmesider, idet disse bliver opdateret jævnligt, og vi skal hele tiden gøre som det senest udmeldte, siger Jan Lund-Andersen.

 

Tavshedspligt

Skive Kommune har hidtil haft et enkelt tilfælde af en beboer, som blev testet positiv med covid-19. Her blev alle de beskrevne retningslinjer fulgt.

- Vi er heldigvis ikke udfordret endnu. På den måde er vi på forkant med situationen i Skive Kommune. Vi har i krisestaben brugt tiden de seneste uger på at forberede os, så vi står klar, når der er behov for det, siger Jan Lund-Andersen.

Kommunen har tavshedspligt og kan ikke oplyse, når en beboer er smittet, med mindre den smittede borger giver sit samtykke hertil. Ligeledes skal medarbejderne være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder. Er en medarbejder i tvivl om håndteringen af en covid-19 beboer, skal medarbejderen spørge ledelsen om dette. 

 

FAKTABOKS

’Action Card’ ved covid-19 smitte
Skive Kommune har udarbejdet ’Action Cards’ til håndteringen covid-19-smitte. De findes online på beredskabsplan-skive.dk under delplaner/indsatsplaner Covid-19. Planerne er lavet mobilvenligt med foldeud-afsnit, så de kan læses på en mobiltelefon.

Et ’Action Card’ gælder for alle plejecentre i Pleje og Omsorg samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingerne. Det pågældende ’Action Card’ beskriver, hvordan Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med Covid-19.

Et andet ’Action Card’ er udviklet for medarbejdere i udekørende funktioner såsom hjemmehjælp, hjemmesygepleje og bostøtte. Der vil løbende blive udviklet flere Action Cards til håndtering af covid-19 smitte.

En stor del af de konkrete handlinger findes via links til Sundhedsmyndighedernes hjemmesider, idet disse bliver opdateret jævnligt, og Skive Kommune følger de seneste anbefalinger herfra.