Spring navigation over

Klar med ekstra senge til udskrivelser fra hospitalerne

03-04-2020

12 midlertidige sengepladser står klar på Gnisten på Marienlyst Plejecenter. Yderligere seks er ved at blive gjort klar på Selde Plejecenter. Dermed er kommunen klar til at modtage de første patienter fra hospitalet, hvis der opstår en situation med mange, ekstraordinære og tidlige udskrivelser som følge af covid-19

Der har været travlt de seneste dage på Gnisten på Marienlyst. Gnisten er kommunens tilbud om midlertidigt ophold med 24 pladser, heraf tre akut-stuer. Normalt bruges pladserne til borgere med behov for rehabilitering og genoptræning. Men på grund af corona-situationen er 12 af beboerne flyttet hjem eller overflyttet til en anden midlertidig plads, og de 12 pladser på Gnisten er nu gjort klar til at tage imod patienter, som udskrives fra hospitalerne.

- De borgere, som er flyttet fra Gnisten har udvist forståelse for situationen. Det er klart, at det har givet noget bøvl for dem, men samtidigt handler det også om at beskytte dem. Vi har vurderet, at det giver mest mening at samle patienter på få steder, fremfor at de bliver spredt ud over de pladser, der er frigjort rundt omkring i kommunen, siger Jan Lund-Andersen, direktør for Kultur og Familieforvaltningen og talsmand for krisestaben.

 

Optimale forhold

Skive Kommune samarbejder med Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner om en fælles løsning for at imødegå det pres, der kan ramme sundhedsvæsenet som følge af covid-19. Skive Kommune skal ligesom de andre kommuner frigøre kapacitet, som kan bringes i anvendelse i takt med at der opstår behov for det.

De 12 pladser på Gnisten er sammen med de seks pladser i Selde i første omgang Skive Kommunes bidrag til den øgede kapacitet. Hvis det bliver nødvendigt, er det planen, at de resterende 12 pladser på Gnisten også frigøres. 

- Pladserne på Gnisten er optimale til det behov, der efterspørges. Gnisten er døgnbemandet med sygeplejersker med de relevante faglige kompetencer. Desuden har vi på de tre akut-stuer den nødvendige teknik, det vil sige ilt, sug, mv., hvilket giver optimale forhold for de patienter, der kræver ekstra pleje, siger Jan Lund-Andersen.

 

Nødvendige kompetencer

Ligeledes vil pladserne i Selde blive opjusteret med de nødvendige kompetencer, eksempelvis flere sygeplejerske-ressourcer, der kræves i forbindelse med udskrivelser fra hospitalerne eller komplekse tilfælde, som kan blive overført fra hjemmeplejen.

I det hele taget er der fokus på at sikre optimale forhold og udnytte den høje faglighed, som personalet besidder. Plejecentrene arbejder hele tiden med en meget stor opmærksomhed på at undgå smitte, og de infektionshygiejniske regler overholdes.