Spring navigation over

Renovering af fortov og kantsten på del af Søbyvej i Højslev st.

12-02-2020

Ny asfaltbelægning udføres senere på året

Søbyvej i Højslev St. står for en renovering af både fortov og kantsten, Arbejdet udføres af Skive Kommunes folk fra Entreprenørgården.

 

 

Fortovsfliserne vil blive udskiftet med nye fliser af samme type som de eksisterende.

 

Information til beboerne

 

Beboerne langs vejen informeres om arbejdet via e-boks.

 

Beboerne opfordres her til at klippe hæk, buske og træer ind til skel, for at gøre arbejdet nemmere for kommunens folk. Informationen findes i linkboksen nedenfor.

 

Tag hensyn til hinanden

 

Arbejdet bliver udført i dagtimerne, hvor man må forvente, at der kan komme støj og støv.

 

Det vil stadig være muligt at køre, cykle og gå, mens arbejdet står på, men trafikanter opfordres til at vise hensyn til hinanden.

 

Fortovsarbejdet påbegyndes i uge 8 og forventes afsluttet i uge 10 2020. Der vil i løbet af  2020 blive udlagt en afsluttende asfaltbelægning på kørebanen.

 

Link: Information til borgerne

Teknisk assistent

Villy Hansen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Vejmyndighed & Drift

tlf: 9915 6174

Vejformand

Jørgen Andersen - Sundsøre

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Entreprenørgården

tlf: 22231614