Spring navigation over

Nu slukkes vinterbelysningen på indfaldsvejene til Skive

10-02-2020

Fredag d. 14. februar er sidste chance for at nyde vinterbelysningen i denne omgang

I takt med at dagene bliver længere, aftager effekten af lysene i træerne i ”lysportene”, der er placeret på Viborgvej, Sdr. Boulevard og Nørre Boulevard.

Derfor har vi besluttet at slukke for lysene fredag morgen d. 14. februar, når det bliver lyst.

Der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger på lysportene, hvilket vi er rigtig glade for. Når der bliver lavet nye tiltag, er det dejligt, at der bliver taget godt imod det.

I 2019 nåede vi desværre ikke helt i mål med vores visioner for vinterbelysningen, idet der mangler træer på Holstebrovej samt på den nordlige side af Viborgvej. På disse steder er der ikke en naturlig beplantning

Nu er der god tid, til at vi igen tænder lysportene, så i løbet af foråret vil vi få gjort klar med fundamenter til de ”døde” træer, der skal danne lysportene på Holstebrovej og Viborgvej. Træerne er fældet, afbarket og lagt til tørre, og lysene, der skal pryde træerne, er indkøbt. Planen er, at disse træer kun skal stå der, mens vinterbelysningen er aktiv. Resten af året vil soklerne til træerne være sikret med dæksler.

Vinterbelysningen tændes igen til november 2020.

Teamleder

Kent Alex Larsen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Landskab

tlf: 9915 3665

Projektingeniør

Poul Handberg

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Vejmyndighed & Drift

tlf: 22867980