Kontaktråd

Dato

Breumgaards Venneforening

Mandag den 29. januar.

 

Kl. 14.30.

 

Breumgaard Plejecenter, Sønderallé 1, Breum, 7870 Roslev.

Kontaktråd Fur

Mandag den 6. februar 2023.

 

Kl. 14.30 på Fur Ældrecenter.

 

Fur Ældrecenter, Tingagervej 2, 7884 Fur.

Kontaktrådet på Plejecenter Marienlyst

Torsdag den 8. februar.

 

Kl. 16.30.

 

Plejecenter Marienlyst, Marienlystvej 11, 7800 Skive.

Afholdes i henhold til vedtægterne.

På valg er Bitten Weber og Dorte Knudsen som ikke genopstiller.

På valg er også Bent Norup som genopstiller.

Emma Mortensen er udtrådt af kontaktrådet.

Kontaktrådet på Roslev Plejecenter

Tirsdag den 20. februar.

 

Kl. 14.00.

 

Roslev Plejecenter, Æblevej 2, 7870 Roslev.

Kontaktrådet på Plejecenter Bøgely

Tirsdag den 20. februar.

 

Kl. 14.30.

 

Plejecenter Bøgely, Ørslevklostervej 127C, Hald, 7840 Højslev.

Kontaktrådet, som er talerør for beboerne og pårørende på plejecentret og for de ældre i lokalområdet, afholder generalforsamling på Bøgely med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Linda Mølgaard og Randi Knudsen

Suppleant er Ingrid Brammer

  1. Eventuelt

 

Efter en kop kaffe vil Joan Olesen (leder af Bøgely) og Mette Bjørn (centersygeplejerske) komme med et indlæg om den nuværende ledelse og Joan vil desuden fortælle om fremtidsplanerne for Bøgely.

Alle interesserede er velkommen.

Kontaktrådet på Højslev Plejecenter

Onsdag den 21. februar.

 

Kl. 15.00 - 17.00 i Multisalen på Højslev Plejecenter.

 

Højslev Plejecenter, Blomstervejen 30, 7840 Højslev.

Kontaktrådet på Rønbjerg Kontaktråd

Torsdag den 22. februar.

 

Kl. 14.00 i Lokalcenteret.

 

Rønbjerg Plejehjem, Præstevejen 28, 7800 Skive.

Der vil være kaffe og kage til de fremmødte.

Kontaktrådet på Plejecenter Gammelgaard

Torsdag den 22. februar kl. 14.30-16.00.

 

Plejecenter Gammelgaard, Egerisvej 12, 7800 Skive.

Kontaktrådet på Balling Plejecenter

Torsdag den 22. februar.

 

Kl. 16.00.

 

Balling Plejecenter, Skivevej 13, Balling, 7860 Spøttrup.

Kontaktrådet på Durup Plejecenter

Tirsdag den 27. februar.

Kontaktrådet på Oddense Plejecenter

Torsdag den 29. februar.

 

Kl. 14.30.

Oddense Plejecenter, Næstildvej 2, Oddense, 7860 Spøttrup.

Kontaktrådet på Glyngøre Kontaktråd

Onsdag den 6. marts.

 

Kl. 14.00.

 

Glyngøre Plejecenter, Bredgade 51, Glyngøre, 7870 Roslev.

Kontaktrådet på Jebjerg Plejecenter

Søndag den 10. marts.

 

Kl. 11.00.

 

Jebjerg Plejecenter, Søndergade 20, Jebjerg, 7870 Roslev.

Sidst opdateret

01.02.2024

Ansvarlig redaktør