I den nordlige ende af Flyndersø ved Flyndersøvej er der etableret et nyt fugletårn.

I efteråret 2019 blev et nyt fugletårn/naturtårn ved Flyndersø indviet. Tårnet ligger i projektområdet for Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig.

I området omkring tårnet er der flere afmærkede vandreruter.

GPS koordinater: WGS84: 56°31'7.0"N 8°57'20.1"E

Flyndersø folder - åbner i nyt vindue (PDF-fil)

Der er etableret to fugletårne i Skive Ådal. Det ene er med handicapvenlig adgang.

På kortet kan du se, hvor du kan finde fugletårnene i Skive Ådal. Fugletårnet nord for åen er med handicapvenlig adgang.

GPS koordinater til parkeringsplads ved Sdr. Boulevard:

WGS84: N 56° 33.481', E 9° 1.480'

Fuglene i ådalen

Du kan læse meget mere om, hvad der findes af fugle i ådalen i en folder, som Skive Kommune har udarbejdet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening - DOF. Klik på linket herunder og se folderen.

Folder: Fugle i Skive Ådal - åbner i nyt vindue (PDF-fil)

Folder: Stier i Skive Ådal - åbner i nyt vindue (PDF-fil)

 

Tæt ved Limfjorden og omkring grænsen mellem Holstebro - og Skive Kommune ligger det 1.000 ha gamle fjordområde Sønder Lem Vig. Her finder du to fugletårne.

Området indeholder store rørskove, våde enge, moser og lavvandede vige, og er et svært tilgængeligt område at færdes tørskoet i. I dag forbinder en 200 m lang kanal vigen med fjorden. For at holde en konstant vandstand i vigen blev der i 1960 bygget et pumpehus ved udløbet til fjorden.

Fugletårnet nordøst for vigen

Her kan du i fred og ro skue ud over vigen med de mange andefugle, der gæster området. Om foråret kan du ofte høre rørdrummens karakteristiske pauken på flere kilometers afstand. Rørdrummen er en meget sky fugl, og sammenholdt med en godt camoufleret fjerdragt er den svær at få øje på i sivene. 

Markvejen ud til fugletårnet er ikke egnet til bilkørsel. Parker bilen i vejsiden efter Bustrup Plantage, her findes en P-lomme på venstre side af vejen. Følg herefter vejen til fods knap 1000 m - gerne iført gummistøvler.

Fugletårnet er placeret på en gammel møllestub for enden af vejen.

Fugletårnet på sydsiden

Fra tårnet har du en flot udsigt over hele vigen, der i forår- og efterårsmånederne er hjemsted for mange ande- og vadefugle som taffelænder, svaner og gæs.

Markvejen ud til fugletårnet er ikke egnet til bilkørsel. Parker i stedet bilen i vejsiden ved gården og følg markvejen til fods ca. 1100 m - gerne iført gummistøvler. Fugletårnet står gemt helt ude i rørskoven.

Koordinater:
Nordøst for vigen: WGS84 56°34'9.0"N 8°48'41.2"E
Syd for vigen: WGS84 56°33'29.7"N 8°47'47.1"E

Folder

Folder Håsum Enge

Sidst opdateret

17.01.2023

Ansvarlig redaktør