Kultur og Fritid

Torvegade 10, 7800 Skive

Telefon: 9915 5500

Mail: kufa@skivekommune.dk