Scenen udlejes for kr. 1.000 pr. arrangementsdag samt et tillæg for transport, opstilling og nedtagning.

Prisen for transport, opstilling og nedtagning i Skive by er kr. 5.000 kr. I oplandet skal du forvente en merudgift på ca. kr. 2.000 kr.

I særlige tilfælde kan du søge om fritagelse fra brugerbetaling.

Scenen er en XXL Mobilscene og målene kan ses herunder.

Sceneareal: 61 m²

Bredde: 10,00 m

Dybde: 6,10 m

Gulvhøjde: 1,20 - 1,40 m

Taghøjde: 6,30 m

Tagets bæreevne: 900 kg + 2 x 270 kg i siderne

Transport, opstilling og nedtagning af den mobile scene må kun foretages af ansvarlige fra Skive Kommune.

Lejer er forpligtet til at sørge for opsyn af scenen under hele lejeperioden. I tilfælde af leje over flere sammenhængende dage skal lejer sørge for opsyn i nattetimerne, så scenen ikke står ubemandet.

Bliver mobilscenen udsat for fejlbrug, hærværk eller lignende står det alene for lejers regning at udbedre skaderne.

Skive Kommune har en særskilt forsikring på scenen og på egne ansatte.

Sidst opdateret

28.11.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...