Regulering af drænledning på Strandetvej, 7840 Højslev

Skive Kommune sender den 17. januar 2020 projektforslag til regulering af drænledning på matr.nr. 4a Lund By, Ørslevkloster ud i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se forslaget til reguleringstilladelse, og klik her for at se ansøgning.

Offentliggjort den 17. januar 2010 - Høringsfristen er den 14. februar 2020.

Høring af reguleringer i Felding Bæk

Skive Kommune sender den 28. januar 2020 forslag til reguleringer i Felding Bæk, omfattende udskiftning af en vejbro under Drosselvej samt genåbning af to rørlagte strækninger, i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se forslaget til reguleringstilladelse, og klik her for at se ansøgning.

Offentliggjort den 28. januar 2020 - høringsfristen er den 25. februar 2020.

Høring af tilladelse til udskiftning af vejbro i Overmølle Bæk

Skive Kommune sender den 29. januar 2020 udkast til tilladelse til udskiftning af vejbroen under Nørby, i Overmølle Bæk, i 4 ugers offentlig høring.

Klik her for at se forslaget til reguleringstilladelse, og klik her for at se ansøgning

Offentliggjort den 29. januar 2020 - høringsfristen er den 26. februar 2020.

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 29-01-2020