Rørlægning af vandløb ved Junget

Skive Kommune sender den 7. maj 2020 udkast til reguleringstilladelse ud i 4 ugers offentlig høring. Udkastet til reguleringstilladelsen omfatter rørlægning af en ca. 245 meter lang strækning af et privat vandløb.

Klik her for at se forslaget, og klik her for at se bilag.

Offentliggjort den 7. maj 2020 - Høringsfristen er den 4. juni 2020.

 

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 07-05-2020