Lyngtoften 4, 7860 Spøttrup

Udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a er i høring. Der søges om 2 scenarier.

I det første scenarie anvendes eksisterende stalde til en mere fleksibel produktion af svin. Produktionsarealet i staldene bliver på ca. 3.993 m2. For at begrænse udledning af ammoniak og lugt anvendes gyllekøling i nogle staldafsnit.

I det andet scenarie anvendes eksisterende stalde og 3 nye staldafsnit til en mere fleksibel produktion af svin. Produktionsarealet i staldene bliver på ca. 4.752 m2. For at begrænse udledning af ammoniak og lugt anvendes gyllekøling og hyppig udslusning i nogle staldafsnit.

Du har mulighed for at få tilsendt udkastet.

Du kan kommentere udkastet frem til den 21. maj 2020. Henvendelse herunder kommentarer kan ske til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til mdyr@skivekommune.dk.

Tolstrupvej 1, 7800 Skive

Udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a er i høring.

Der søges om opførelse af 2 stalde til produktion af slagtesvin.

Produktionsarealet i staldene bliver på ca. 6.260 m2. For at begrænse udledning af ammoniak og lugt anvendes teknologier.

Der vil blive anvendt SKOV luftrenseanlæg eller JH smellfighter kombineret med enten gyllekøling eller forsuring.

På ejendommen er i forvejen 3 større gyllebeholdere, hvor den ene har teltoverdækning.

Det nye staldanlæg etableres med afskærmende beplantning.

Du har mulighed for at få tilsendt udkastet. Du kan kommentere udkastet frem til den 6. juni 2020. Henvendelse herunder kommentarer kan ske til

Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til mdyr@skivekommune.dk

Klik her for at se udkast til miljøgodkendelsen og klik her for at se ansøgningen

Dølbyvej 171, 7800 Skive

Udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrloven er i høring. Du har mulighed for at kommentere udkastet frem til den 22. juni 2020.

Evt. kommentarer kan sendes til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til kmsa@skivekommune.dk

Klik her for at se udkastet og klik her for at se ansøgningen.

Publiceret 20-05-2020