Mellemtoften 12, 7860 Spøttrup

Udkast til miljøgodkendelse er i høring. Du har mulighed for at kommentere udkastet frem til den 20. februar 2020.

Du kan sende dine bemærkninger til  Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til kmbr@skivekommune.dk

Klik her for at se udkastet, klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten.

Publiceret 19-02-2020