Reguleringer i Felding Bæk

Skive Kommune har den 18. februar 2020 på baggrund af en screening afgjort, at genåbning af to rørlagte strækninger samt udskiftning af en vejbro i Felding Bæk ikke udløser krav om miljøvurdering.

Klik her for at se VVM-afgørelse og screeningsskema

Offentliggjort den 18. februar 2020 - klagefristen udløber den 17. marts 2020.

 

 

Publiceret 18-02-2020