Træbeskæring langs offentlige vandløb

I perioden november – marts udfører Skive Kommune beskæring af træer og buske langs de offentlige vandløb.

Formålet med beskæringen er at sikre vandets frie løb, og at vandløbsvedligeholdelsen kan udføres. 

De afskårne træer og buske lægges på de tilstødende arealer. Det er bredejernes ansvar at bortskaffe det afskårne materiale.

I forbindelse med arbejdet vil der være færdsel langs vandløbene, samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Davidsen på telefon 9915 3652 eller Katrine Tuborg på telefon 9915 6642.

Teglgårdvej – Hostrup Strand – medbenyttelse

Skive Kommune meddeler tilladelse til at benytte dræn på kommunal grund, matrikel 1k Hostrup Hgd., Lem til afledning af drænvand fra matrikel 1m Hostrup Hgd., Lem.

Klik her for af se afgørelse og klik her for at se ansøgningen.

Offentliggørelse dem 26. marts 2020 - Klagefristen er den 23. april 2020

Vandløbet gennem Nr. Lem Enge – Tilladelse til restaureringsprojekt

Skive Kommune meddeler tilladelse til et projekt med omlægning af en rørbro og regulering af bunden ved rørbroen.

Klik her for at se afgørelsen og klik her for at se bilag

Offentliggjort den 1. april 2020 - Klagefristen udløber den 29. april 2020

Lyby-Grønning Skelgrøft – Tilladelse til restaureringsprojekt

Skive Kommune meddeler tilladelse til et vandløbsrestaureringsprojekt på den nedre del af Lyby-Grønning Skelgrøft.

Klik her for at se afgørelsen og klik her for at se bilag

Offentliggjort den 1. april 2020 - Klagefristen udløber den 29. april 2020

 

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 01-04-2020