Træbeskæring langs offentlige vandløb

I perioden november – marts udfører Skive Kommune beskæring af træer og buske langs de offentlige vandløb.

Formålet med beskæringen er at sikre vandets frie løb, og at vandløbsvedligeholdelsen kan udføres. 

De afskårne træer og buske lægges på de tilstødende arealer. Det er bredejernes ansvar at bortskaffe det afskårne materiale.

I forbindelse med arbejdet vil der være færdsel langs vandløbene, samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Davidsen på telefon 9915 3652 eller Katrine Tuborg på telefon 9915 6642.

Drænledning på matr.nr. 12b Otting By, Otting – Frilægning af dræn

Skive Kommune godkender den 27. januar 2020 et reguleringsprojekt vedrørende åbning af en delstrækning af en drænledning beliggende på matr.nr. 12b Otting By, Otting.

Klik her for at se godkendelsen, og klik her for at se bilag.

Offentliggjort den 27. januar 2020 - Klagefristen er den 24. februar 2020.

Vandløbsprojekt i Balling Bæk

Skive Kommune godkender den 4. februar 2020 et restaureringsprojekt i Balling Bæk til omlægning af to rørbroer og tilpasning af bunden omkring rørbroerne.

Klik her for at se godkendelsen med bilag.

Offentliggjort den 4. februar 2020 - Klagefristen er den 3. marts 2020.

 

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 04-02-2020