Miljøgodkendelser

Kisumvej 56, 7800 Skive

Skive Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrloven.
Klik her for at se miljøgodkendelsen, klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten.

Offentliggjort den 27. januar 2020 - klagefristen er den 24. februar 2020.

Hejlskovvej 14, 7840 Højslev

Skive Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrloven.
Klik her for at se miljøgodkendelsen og klik her for at se ansøgningen 

Offentliggjort den 27. januar 2020 - klagefristen er den 24. februar 2020.

Vinkelvej 24, 7840 Højslev

Skive Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrloven.
Klik her for at se miljøgodkendelsen, klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten.

Offentliggjort den 29. januar 2020 - klagefristen er den 26. februar 2020.

Du kan se tidligere meddelte miljøgodkendelser, hvis du klikker her.

Tilladelser

Hindborgvej 101, 7800 Skive

Skive Kommune har meddelt miljøtilladelse efter § 16 b i Husdyrloven.

Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se ansøgningen

Offentliggjort den 27 januar 2020 - klagefristen er den 24. februar 2020.

Sejstrupvej 13, 7840 Højslev

Skive Kommune har meddelt miljøtilladelse efter § 16 b i Husdyrloven.
Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se ansøgningen

Offentliggjort den 18. februar 2020 - klagefristen er den 17. marts 2020.

Du kan se tidligere meddelte tilladelser, hvis du klikker her.

Revurderinger

Brønddal 1 og 3, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til hønnikeproduktionen.

Klik her for at se revurderingen

Offentliggjort den 19. februar 2020 - klagefristen er den 18. marts 2020

Anmeldeordningen

Holstebrovej 484, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har meddelt afgørelse efter §10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til etablering af maskinhus.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 4. februar 2020 og klagefristen er den 3. marts 2020.

Du kan se tidligere meddelte afgørelser efter anmeldeordningen, hvis du klikker her

Miljøbeskyttelsesloven

Engvej 24, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har meddelt tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til nedgravning af rør i forbindelse med gyllekølingen.

Klik her for at se tilladelsen

Offentliggjort den 28. januar 2020 - klagefristen er den 25. februar 2020

Publiceret 18-02-2020