Tilladelse til indvinding af grundvand fra Fur Vandværks nye kildefelt

Fur Vandværk har fået tilladelse til indvinding af grundvand fra vandværkets to nye indvindingsboringer på en ny kildeplads på matr. nr. 36 a Fur Præstegaard, Fur. Kildefeltet ligger ved Dalagervej, 7884 Fur. Der er givet tilladelse til indvinding af op til 75.000 m³ grundvand årligt. Formålet med indvindingen er almen vandforsyning inden for vandværkets forsyningsområde, det vil sige hele Fur.

Klik her for at se tilladelsen.

Offentliggjort den 17. december 2019 - Klagefrist den 14. januar 2020.


Tilladelse til indvinding af grundvand til gartnerivanding

Jebjerg Gartneri har fået tilladelse til indvinding af 10.000 m3/år, gældende i 15 år.

Klik her for at se tilladelsen

Offentliggjort den 19. december 2019 - Klagefrist den 16. januar 2020.

Publiceret 06-01-2020