• Vinkelvej 24,7840 Højslev - Midlertidig ændring af markvandingstilladelse
  Skive Kommune har meddelt midlertidig ændring af markvandingstilladelse for så vidt angår formål og vandmængde for indvindingsanlæg V40-62604, Vinkelvej 24, 7840 Højslev.
  Tilladelse - Oversigtskort
  Offentliggjort: 18. marts 2020 - Klagefrist: 15. april 2020

 • Kjeldgårdsvej 9, 7870 Roslev - Foreløbig tilladelse til vandindvinding
  Skive Kommune har meddelt foreløbig tilladelse til etablering af boring og indvinding af op til 20.000 m3 grundvand til forsyning af drift på 2 husdyrfarme.
  Tilladelse
  Offentliggjort: 24. marts 2020 - Klagefrist: 21. april 2020.

Publiceret 24-03-2020