Forventede udbud af varer og tjenesteydelser i 2024

Udbud, som forventes at blive igangsat i 2024

Udbydes af

Materiale forventes offentliggjort

Biblioteksmaterialer

SKI

1. kvartal

Kompressionsstrømper

Jysk Fællesindkøb

1. kvartal

Madservice til borgere

Skive Kommune

1. kvartal

Skolebus- og svømmekørsel

Skive Kommune

1. kvartal

Brystproteser

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Ortopædisk fodtøj

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Dynamisk indkøbssystem på legepladser

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Daginstitutionsmøbler

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Kaffe, the og maskiner

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Tryksager og dtp-opgaver

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Administration af almene boliger

Skive Kommune

2. kvartal

Minibusser

Skive Kommune

2. kvartal

Vask af beklædning mv.

Skive Kommune

2. kvartal

Byggemarkedsartikler

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Hjemmepleje fra private leverandører

Skive Kommune

2. kvartal

Dynamisk indkøbssystem på møbler til læringsmiljøer

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Tolkeydelser

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Parykker

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Tandbehandling/Tandprotese

Skive Kommune

3. kvartal

Briller

Skive Kommune

3. kvartal

Fodbehandling

Skive Kommune

3. kvartal

Standard software

Skive Kommune

4. kvartal

Oversigt over udbud gennemføres i Teknisk Forvaltning 2024

Udbud som forventes at blive igangsat i 2024 (der kan forekomme løbende ændringer):

Udbydes af:

Forventet udsendelse af udbudsmateriale:

Nedrivning af usunde boliger

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

1. kvartal

Renovering af Gl. Elværksbygning

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

1. kvartal

Tilbygning til Magneten - Vinterhave

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal

Resen Skole - renovering af klimaskærm

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal

Udvidelse af plejefaciliteter på Plejecenter Lem + køkken

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal

Tag over omklædning på Skivehus Skole

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal

Brårup Skole, nyt tagpap etape II

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

1. kvartal

Renovering af facader på rådhus

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

1. kvartal

Udskiftning af eks. belysning til LED-belysning på institutionen, Hedemarken

Drift og Anlæg - Energiservice

1. kvartal

Udskiftning af eks. belysning til LED-belysning på institutionen, Paletten

Drift og Anlæg - Energiservice

1. kvartal

Udskiftning af eks. belysning til LED-belysning på Ørslevkloster Skole

Drift og Anlæg - Energiservice

1. kvartal

Udskiftning af eks. belysning til LED-belysning i hallen, aktivitetshallen Odgaardsvej 15B

Drift og Anlæg - Energiservice

1. kvartal

Renovering af ventilationsanlægget i hallen, aktivitetshallen Odgaardsvej 15B

Drift og Anlæg - Energiservice

1. kvartal

Udskiftning af eks. belysning til LED-belysning på rådhuset Torvegade 10

Drift og Anlæg - Energiservice

2. kvartal

Udskiftning af eks. belysning til LED-belysning på Breum Skole

Drift og Anlæg - Energiservice

2. kvartal

Udskiftning af udendørs belysning ved Roslev Skole

Drift og Anlæg - Energiservice

2. kvartal

Udskiftning af eks. belysning i enkelte lokaler på Balling Skole

Drift og Anlæg - Energiservice

3. kvartal

Udskiftning af eks. belysning i hal på Lem Skole

Drift og Anlæg - Energiservice

3. kvartal

Udskiftning af eks. belysning i Ramsing Hallen

Drift og Anlæg - Energiservice

3. kvartal

Udskiftning af eks. belysning til LED-belysning på institutionen, Resen Daycare

Drift og Anlæg - Energiservice

3. kvartal

Å-området - Fortov og parkeringsarealer langs Sdr. Boulevard

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

1. kvartal

Glyngøre - Kystbeskyttelse langs Strandvej

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

3. kvartal

Resenvej - Trafiksikring og forskønnelse (samt separatkloakering)

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

3. kvartal

Glyngøre - Renovering med nyt slidlag på Bredgade og Strandvej

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

4. kvartal

Big Blue - Diverse delprojekter

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

2.-4. kvartal

Sidst opdateret

26.02.2024

Ansvarlig redaktør

I​ndkøb

Mail: indkoeb@skivekommune.dk

Telefon: 9915 5500