Forventede udbud af varer og tjenesteydelser i 2023

Udbud, som forventes at blive igangsat i 2023

Udbydes af

Materiale forventes offentliggjort

Værktøj og befæstigelse (søm, skruer o.lign.)

Skive Kommune

1. kvartal

Beskæftigelsesmaterialer (garn, perler o.lign.)

Jysk Fællesindkøb

1. kvartal

Vikarer

Jysk Fællesindkøb

1. kvartal

Legetøj

Jysk Fællesindkøb

1. kvartal

Diabetes

SKI

1. kvartal

Flaskegas og tankgas

Skive Kommune

1. kvartal

Vejskilte

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Skolemøbler

Jysk Fællesindkøb

2. kvartal

Beklædning til plejepersonalet

Skive Kommune

2. kvartal

VVS artikler

Skive Kommune

2. kvartal

Administration af almene boliger

Skive Kommune

2. kvartal

Minibusser

Skive Kommune

2. kvartal

Brystproteser

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Ortopædisk fodtøj

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Sportsudstyr

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Daginstitutionsmøbler

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Kopi og print

Jysk Fællesindkøb

3. kvartal

Madservice hjemmeplejen

Skive Kommune

3. kvartal

El- kørestole

SKI

4. kvartal

Dentalmateriale

Jysk Fællesindkøb

4. kvartal

Brændstof og fyringsolie

SKI

4. kvartal

Buskørsel

Skive Kommune

4. kvartal

Sygeplejeartikler

SKI

4. kvartal

Forventede udbud af bygge- og anlægsopgaver i 2022

Udbud, som forventes at blive igangsat i 2022

Udbydes af

Materiale forventes offentliggjort

Resen Skole - kloakrenovering

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

1. kvartal 

Omklædning Balling Skole

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

1. kvartal 

Brårup Hallen - udbedring af udhæng

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

1. kvartal 

Tagrenovering - Skive Museums Administration Rønbjerg

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal 

Resen Daycare - renovering af bassin

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal 

Skivehus Skole - facaderenovering

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal 

Hedemarken - renovering og isolering af facade på hallen

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal 

Lærkereden - sikring af skrænt

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal 

Brårup Fritidscenter - malerbehandling af træværk

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

2. kvartal 

Resen skole - udskiftning af facade på klynge

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

3. kvartal 

Jebjerg Skole - vinduesudskiftning

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

3. kvartal 

KCS - Nyt ovenlysbånd i badeland

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

3. kvartal 

Balling Skole - nyt tag på hovedbygning

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

3. kvartal 

Oddense Børneunivers -tag på nordsiden

Drift og Anlæg - Kommunale Bygninger

3. kvartal 

Kunsttrappe og banesti

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

1. kvartal 

Tennisområdet

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

1. kvartal 

Dalgas Allé - Støtteheller ved stipassager

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

2. kvartal 

Skive Havn - Nyt asfaltslidlag og optagning af skinner

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

2. kvartal 

Cykelsti Roslev-Harre

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

3. kvartal 

Kystsikring ved Jolle Havn og omlægning af Felding Bæk

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

3. kvartal 

GreenLab byggemodning etape 3

Drift og Anlæg - Trafik og Havne

3. kvartal 

Sidst opdateret

08.03.2023

Ansvarlig redaktør

I​ndkøb

Mail: indkoeb@skivekommune.dk

Telefon: 9915 5500