Hvis du har et plantebrug, og du har modtager gylle, så kan du etablere en gyllebeholder til opbevaring af gyllen.

Hvis du vil etablere en gyllebeholder på et plantebrug, så skal du anmelde byggeriet til kommunen. Dette gælder også, hvis du har et hobbydyrehold på ejendommen. 

Hvis gyllebeholderen ikke skal ligge ved de andre bygninger på ejendommen, så skal du søge om landzonetilladelse til den.

Du skal altid søge om landzonetilladelse, hvis gyllen skal anvendes på flere ejendomme. 

Du bør kontakte kommunen, hvis du overvejer at etablere en gyllebeholder på tek@skivekommune.dk 

Hvis du har et husdyrbrug, så kan du etablere en gyllebeholder til opbevaring af gylle fra dyrene.

Du kan have brug for en gyllebeholder til opbevaring af gylle:

  • fra husdyrene på ejendommen.
  • fra et andet landbrug til at bruge på markerne til ejendommen.
  • fra et biogasanlæg til at bruge på markerne til ejendommen.

Du skal anmelde gyllebeholderen på husdyrgodkendelse.dk. Hvis du ikke kan overholde alle kravene i anmeldelsen, så kan du måske søge om tilladelse eller godkendelse efter husdyrloven. 

Du skal søge eller anmelde gyllebeholderen i husdyrgodkendelse.dk

Sidst opdateret

18.03.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...