Luk alle
Åben alle

Den 1. i hver måned kl. 12.00 er der frist for ansøgninger til Vækstpuljen.

Foreninger/organisationer der søger Vækstpuljen skal have eller skal kunne erhverve sig, et SE/CVR-nummer, der skal være tilknyttet en NEM-konto.

Herudover er der følgende kriterier for udbetaling af støtte:

Projektets gennemførelse:
Alle projekter der er blevet bevilget støtte fra Vækstpuljen, modtager en tilsagnsskrivelse, hvoraf betingelser for støtten til projektet vil fremgå Disse skal overholdes for udbetaling af støtte. Ved ændringer i projektet skal Kommunen orienteres.

Evaluering:
Alle projekter, der er blevet bevilget støtte fra Vækstpuljen, skal evaluere projektets gennemførelse i forbindelse med projektafslutningen.

Det er en forudsætning for, at der kan udbetales tilskud, at projektet evalueres, og at evalueringen tilkommer forvaltningen. For alle projekter gælder desuden, at de på anmodning kan blive bedt om at præsentere deres evaluering for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Krav om indhentning af tilbud:
Den 23. august 2022 besluttede Økonomiudvalget i Skive Kommune, at det skal tilsikres, at kommunens puljemidler bliver anvendt forsvarligt. Derfor skal alle ansøgere, der søger om støtte på 50.000 kr. og derover fra én eller flere af Skive Kommunes puljer, herunder Vækstpuljen, indhente minimum to sammenlignelige tilbud på varer og tjenesteydelser, hvis samlede værdi fra én leverandør er på 50.000 kr. eller derover.

Sidst opdateret

26.05.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...