Kære ansøger

Tak for din interesse i RENT LIV puljen!

RENT LIV puljen har på nuværende tidspunkt modtaget så mange ansøgninger fra gode projekter, at puljen er blevet tømt for i år. Vi må derfor henvise til Skive Kommunes øvrige puljer.

Hvis du stadig har ønske om sparring for at give projektet et tydeligt RENT LIV indhold, selvom det for nuværende ikke er muligt at søge midler fra RENT LIV puljen, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Lisbeth Vestergaard Lauridsen på livl@skivekommune.dk. 

Læs mere om RENT LIV brandet og hvordan dit projekt kan indeholde RENT LIV i RENT LIV brandingstrategien. 

RENT LIV - brandingstrategi - version december 2019 (PDF-fil) 

TIP: Kontakt forvaltningen, så snart du begynder at udvikle på et projekt, som du vil søge støtte til via RENT LIV-puljen. På den måde kan du få styrket din ansøgning, få besked om, hvornår ansøgningen skal afsendes for at være ankommet rettidigt eller måske blive hjulpet videre til en anden pulje, der er mere relevant for netop dit projekt.

FØR du søger RENT LIV-puljen, bedes du orientere dig i retningslinjerne for RENT LIV-puljen. Her er det særligt vigtigt at læse formålsbeskrivelsen for RENT LIV for at sikre, at projektet er i overensstemmelse hermed. Læs også kriterierne for RENT LIV puljen.

Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at der er ansøgningsfrist kl. 12.00 den første i hver måned. Såfremt ansøgningen er modtaget rettidigt, og er fuldt belyst, vil forvaltningen lægge ansøgningen til politiske behandling i den efterfølgende måned. Det vil sige hvis du søger til ansøgningsfristen den 1. januar 2020 kl. 12.00, vil der først foreligge en politisk afgørelse sidst i februar.

Det er VIGTIGT, at du som ansøger sikrer dig, at ansøgningen kan nå at blive politisk behandlet INDEN projektet afholdes/opstartes.

Formål

Formålet med RENT LIV puljen er at understøtte projekter og aktiviteter, der kan medvirke til at skabe mere RENT LIV på Skiveegnen. Formålet er at understøtte projekter og aktiviteter, der styrker RENT LIV identiteten (brandaktivering) og samtidig øge kendskabet til Skiveegnens styrker og muligheder (markedsføring) overfor følgende målgrupper: borgere, virksomheder, turister.

  • Borgere. Her er fokus på projekter og markedsføringstiltag, der arbejder med tiltrækning og modtagelse af nye borgere, såvel som styrkelse af RENT LIV-identiteten hos kommunens nuværende borgere.
  • Virksomheder. Her er fokus på projekter, hvor RENT LIV-brandet gennem markedsførings- og PR-indsatser, bruges til at støtte op om virksomhedernes behov for f.eks. arbejdskraft, infrastruktur og investeringer.

  • Turister. Her er fokus på projekter, der markedsfører egnen ift. borgere uden for kommunegrænsen og/eller skaber store events, der kan medvirke til at tiltrække overnattende gæster og dermed bidrager til at generere stedbundne arbejdspladser.

RENT LIV-puljen giver ikke støtte til anlægsprojekter.

Kriterier for støtte fra RENT LIV puljen

Skive Kommune arbejder med en række vurderingskriterier, når det skal vurderes, om din ansøgning kan få midler fra RENT LIV-puljen eller ej. I din ansøgning skal du derfor beskrive, hvordan dit projekt skaber RENT LIV.

  • RENT LIV puljen kan støtte projekter og aktiviteter, der tydeligt skaber mere RENT LIV på Skiveegnen gennem grøn handling i fællesskab for en egn i balance.

  • Det er en forudsætning for støtte fra RENT LIV puljen, at ansøger fortæller om RENT LIV til mindst én af målgrupperne: borgere, turister, virksomheder. Det kan ske gennem blandt andet artikler, formidling af historier på sociale medier, gennem TV-indslag, foredrag, undervisning, radiospot, annoncer og meget andet. RENT LIV logo bruges til at understøtte fortællingen om RENT LIV.

  • For at opnå støtte fra RENT LIV puljen, skal der være et tydeligt RENT LIV aftryk i det pågældende projekt, som står i forhold til det ansøgte beløb.

  • RENT LIV puljen understøtter aktiviteter og projekter, som ellers ikke ville have kunnet gennemføres uden denne finansieringsmulighed.

  • Projekter og aktiviteter, der modtager støtte fra RENT LIV puljen tilstræbes at have en volumen, som giver synlig effekt både på egnen og udenfor Skive Kommune.

  • RENT LIV puljen medvirker til at fremme samarbejde, samskabelse og innovation på tværs af sektorer, geografi og lignende.

Du har mulighed for at ændre i din ansøgning frem til ansøgningsfristens udløb. Hvis du ændrer i ansøgningen, bedes du gøre udviklingskonsulent Lisbeth Vestergaard Lauridsen opmærksom på det, på livl@skivekommune.dk. På den måde kan vi være sikre på, at ændringerne bliver taget med i sagsbehandlingen.

Ved spørgsmål

Har du spørgsmål til RENT LIV-puljen eller til selve ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Lisbeth Vestergaard Lauridsen på:

Telefon: 99 15 68 29
E-mail: livl@skivekommune.dk 

Eksempler på nogle spændende projekter som har fået tilskud fra vores puljer (skive.dk)

Sidst opdateret

16.08.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...