For nuværende sendes ansøgninger til: 

Michelle Skov - Kulturmedarbejder
Kultur og Fritid
Telefon: 9915 60 31
E-mail: misk@skivekommune.dk 

Vil du lave kulturarrangementer og/eller kulturprojekter for børn, unge og voksne?

I Kultur- og Fritidsudvalgets 'Kulturpuljen' kan du søge midler til kulturelle og kunstneriske projekter og aktiviteter i hele Skive kommune.

Hvem kan søge

Foreninger, selvejende og kommunale institutioner og lignende.

Hvad støtter Kulturpuljen

Puljens formål er at støtte udvikling og igangsættelse af nye initiativer og større projekter og aktiviteter inden for kunst og kultur, som understøtter Skive Kommunes Kulturpolitik.

Læs Skive Kommunes Kulturpolitik 2020-2023

Eksempler på nogle spændende projekter som har fået tilskud fra vores puljer (skive.dk)

Du kan ikke søge til

 • Tilskud til drift.
 • Tilskud til arrangementer som er afholdt på behandlingstidspunktet.
 • Midler i både Kulturpuljen og Aktivitetspuljen på samme tid til samme projekt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I ansøgningen bedes I oplyse:

 • Foreningens/institutionens/ansøgers navn
 • Adresse, Postnr, by
 • CVR-/SE-nummer
 • Kontaktpersons fulde navn
 • Telefon og mailadresse
 • Projektets titel
 • Projektets start- og slutdato
 • Er projektet igangsat ved ansøgningstidspunktet? (I kan ikke søge midler til projekter, der allerede er godt i gang, eller til udgifter, som allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet)
 • Projektets formål
 • Projektbeskrivelse (indhold. Evt. vigtige milepæle, samarbejdspartnere og aktiviteter. Hvordan vil I synliggøre projektet overfor unge på Skiveegnen (f.eks. med events, markedsføring osv.)?)
 • Det ansøgte beløb
 • Budget for det samlede projekt med oversigt over indtægter og udgifter
 • Har ansøger søgt andre puljer ved Skive Kommune til dette projekt? (Nej/ ja - hvilke)

Frister

Hvis du indsender ansøgninger senest den 15. i en måned, kan du forvente at den behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i den efterfølgende måned.

Det vil sige, hvis du f.eks. indsender en ansøgning den 12. februar, behandles den på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i begyndelsen af marts.

Bemærk: Der er ikke udvalgsmøde i juli. Ansøgninger som ønskes behandles inden den 13. august 2024, skal derfor være forvaltningen i hænde senest den 15. juni 2024.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte: 

Michelle Skov - Kulturmedarbejder
Kultur og Fritid
Telefon: 9915 60 31
E-mail: misk@skivekommune.dk 

Sidste frist for ansøgning i denne runde er 15. maj. 2023 kl. 23.55.

Løbende ansøgningsfrister

Vi modtager løbende ansøgninger til behandling hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Som udgangspunkt kan du forvente, at:

 • Ansøgning indsendt mellem den 16. april – 15. maj behandles på mødet tirsdag den 6. juni 2023.
 • Ansøgning indsendt mellem den 16. maj – 15. august behandles på mødet tirsdag den 5. september 2023.
 • Ansøgning indsendt mellem den 16. august – 15. september behandles på mødet tirsdag den 3. oktober 2023.
 • Ansøgning indsendt mellem den 16. september – 15. oktober behandles på mødet tirsdag den 7. november 2023.
 • Ansøgning indsendt mellem den 16. oktober – 15. november behandles på mødet tirsdag den 5. december 2023.
 • Ansøgning indsendt efter 16. november behandles på mødet i januar 2024 (dato er på nuværende tidspunkt ukendt)

Vær opmærksom på at behandlingstiden kan være længere end angivet herover, f.eks. hvis ansøgningen mangler væsentlige oplysninger, ved ekstraordinær travlhed i forvaltningen eller lignende.

Sidst opdateret

16.04.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...