Ansøgningsskemaet til Aktivitetspuljen finder du på følgende link.

Aktivitetspuljen - Frist for ansøgning er 6. november 2023 kl. 12.00.

Log ind med MitID

Log ind med MitID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med MitID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt.

For virksomheder

Tryk på 'Log ind med MitID' og herefter er det muligt at logge ind med virksomhedslogin/nøglefil. 

Log ind uden MitID/NemID

Log ind uden brug af MitID/NemID og underskriv manuelt. Du underskriver manuelt ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør.

Da der ikke kan foretages automatisk opslag ved log ind uden brug af MitID/NemID, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekt angivet, da det ikke vil være muligt at gå tilbage og rette dem.

Vær opmærksom på, at dine oplysninger gemmes på den pågældende computer. Hvis du sidder et offentligt sted frarådes det, at du vælger 'Gem mine oplysninger'. Du skal kun gemme dine oplysninger på din egen computer.

Hvad støtter puljen?

Aktivitetspuljen tilgodeser særligt de nyskabende projekter, projekter der vurderes at have en høj værdi for egnens kulturliv eller for en ny og/eller bredere målgruppe. Aktivitetspuljen ønsker desuden at prioritere aktiviteter for børn og unge.

Egenfinansiering er ikke et krav, men aktiviteter/projekter, hvor der er en vis egenfinansiering vægtes højt.

Puljens fokus bakker således op omkring Skive Kommunes Kulturpolitik – Kultur med vilje 2.0.

Eksempler på nogle spændende projekter som har fået tilskud fra vores puljer (skive.dk)

Hvem kan søge?

Aktivitetspuljen kan søges af medlemmer af Kulturelt Samråd Skive.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Aktiviteter og projekter som er afsluttet på ansøgningstidspunktet.
 • Gentagelse af aktiviteter, der har været afholdt tidligere og som ikke indeholder et udviklingsperspektiv eller vurderes at have en stor værdi for egnens kulturliv.
 • Indkøb af inventar til driftsorienteret brug.
 • Indkøb af værker.
 • Projekter og aktiviteter som strider mod kommunalfuldmagten.

Ansøgninger skal have et almennyttigt formål af kulturel karakter. Puljemidler kan udbetales til foreninger og organisationer med et SE/CVR-nummer. Bemærk at offentligt finansierede institutioner kun i særlige tilfælde kan ansøge.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Kulturelt Samråd Skive, hvis du har spørgsmål til ansøgningsformularer, krav mm.

Eva Mørup Mikkelsen - Daglig leder og Kulturkoordinator

Telefon: 53 30 43 11
E-mail: evmo@skivekommune.dk

Skemaet som du skal bruge for at søge Aktivitetspuljen finder du på følgende link: 

Søg Aktivitetspuljen her

Log ind med MitID

Log ind med MitID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med MitID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt.

For virksomheder

Tryk på 'Log ind med MitID' og herefter er det muligt at logge ind med virksomhedslogin/nøglefil. 

Log ind uden MitID/NemID

Log ind uden brug af MitID/NemID og underskriv manuelt. Du underskriver manuelt ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør.

Da der ikke kan foretages automatisk opslag ved log ind uden brug af MitID/NemID, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekt angivet, da det ikke vil være muligt at gå tilbage og rette dem.

Vær opmærksom på, at dine oplysninger gemmes på den pågældende computer. Hvis du sidder et offentligt sted frarådes det, at du vælger 'Gem mine oplysninger'. Du skal kun gemme dine oplysninger på din egen computer.

I 2024 er der 10 ansøgningsfrister i Aktivitetspuljen. Herefter behandles ansøgningerne på næstkommende bestyrelsesmøde. 

Ansøgningsfrister:

08. Januar 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar den 16. januar)

01. Februar 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar den 8. februar)

11. marts 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 19. marts) 

08. April 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 16. april)

06. maj 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 14. maj)

10. Juni 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 18. juni)

05. August 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 13. august)

02. September 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 10. September)

02. Oktober 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 8. oktober)

04. November 2024 kl. 23.59 - (Ansøgere får svar 12. november. 

 

OBS: Søges der om mere end 25.000 kr., så er behandlingstiden længere, da Kultur og Fritidsudvalget først skal behandle ansøgningen.  

Seneste revision: 29. september 2022

Aktivitetspuljens baggrund

Puljens midler er møntet på små og store nyskabende kulturelle og kunstneriske aktiviteter og projekter.

Puljemidler tildeles via ansøgning. Mindre ansøgninger på 10.000 kr. eller derunder kan søges via Kvikpuljen (se kulturskive.dk). Øvrige ansøgninger behandles af bestyrelsen for Kulturelt Samråd 10 gange årligt og fordeles efter først-til-mølle princippet.

Ansøgninger på 25.000 kr. eller derover fremlægges med Samrådets indstilling for Kultur- og Fritidsudvalget.

Læs mere om Kulturelt Samråd Skive på www.kulturskive.dk 

Formål

Aktivitetspuljen kan udelukkende søges af medlemmer af Kulturelt Samråd Skive til kulturelle aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer mm. Aktivitetspuljen tilgodeser særligt de nyskabende projekter, projekter der vurderes at have en høj værdi for egnens kulturliv eller for en ny og/eller bredere målgruppe.

Aktivitetspuljen ønsker desuden at prioritere aktiviteter for børn og unge. Egenfinansiering er ikke et krav, men aktiviteter/projekter, hvor der er en vis egenfinansiering vægtes højt.

Puljens fokus bakker således op omkring Skive Kommunes Kulturpolitik – Kultur med vilje 2.0 og understøtter Samrådets formål ved at:

 • Fremme kulturlivet i kommunen ved at stimulere og skabe dynamik
 • Bidrage til udviklingen af et bredt og varieret kulturliv for alle
 • Fremme et godt samarbejde mellem kulturlivets aktører
 • Igangsætte aktiviteter i medlemsskaren

Ansøgninger skal have et almennyttigt formål af kulturel karakter.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Aktiviteter og projekter som er afsluttet på ansøgningstidspunktet
 • Gentagelse af aktiviteter, der har været afholdt tidligere og som ikke indeholder et udviklingsperspektiv eller vurderes at have en stor værdi for egnens kulturliv
 • Indkøb af inventar til driftsorienteret brug
 • Indkøb af værker
 • Projekter og aktiviteter som strider mod kommunalfuldmagten

Puljemidler kan udbetales til foreninger og organisationer med et SE/CVR-nummer. Beløbet udbetales som en underskudsgaranti.

Bemærk at offentligt finansierede institutioner kun i særlige tilfælde kan ansøge.

Kriterier for at søge Aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen kan udelukkende søges af medlemmer af Kulturelt Samråd Skive.

Nye medlemmer kan ansøge om optagelse i Samrådet samtidig med, at der ansøges i Aktivitetspuljen. Medlemskab er gratis. 

Det er et krav, at ansøgninger indeholder et udviklingsperspektiv og/eller bidrager med noget nyskabende. Aktivitetspuljen støtter derfor kun arrangementer, der har været afholdt før, hvis disse har et udviklingsperspektiv eller vurderes at have en høj værdi for egnens kulturliv eller for en ny og/eller bredere målgruppe. 

Foreninger/organisationer som ansøger skal have et SE/CVR-nummer med en tilknyttet NemKonto. Har ansøger ikke et SE/CVR-nummer, skal det oprettes før ansøgningen påbegyndes. CVR-nummer kan man få tildelt via Erhvervsstyrelsens hjemmeside

BEMÆRK:

Du kan ikke søge midler til det samme projekt/arrangement i både Aktivitetspuljen og Kulturpuljen. 

Sådan ansøger du Aktivitetspuljen

Ansøgninger skal sendes elektronisk gennem Skive Kommunes Puljecenter.

Under ”Aktivitetspuljen” i Skive Kommunes Puljecenter kan du hente en vejledning til ansøgningsskemaet for Aktivitetspuljen.

Hvis du har bilag, der ikke lader sig vedhæfte den elektroniske ansøgning, kan de eftersendes per post. Husk at angive hvilket projekt bilagene hører til.
Send dem til:

Skive Kommune
Kulturelt Samråd Skive
Østergade 25
7800 Skive
Att.: Eva Mørup Mikkelsen

Retningslinjer for projektets økonomi, budget mm.

Under ”Aktivitetspuljen” i Skive Kommunes Puljecenter kan du hente en budgetskabelon, som din forening/organisation kan bruge, hvis I ikke har jeres egen.

I budgettet skal fremgå, hvor aktivitetens/projektets indtægter kommer fra, samt hvilke udgifter midlerne fra Aktivitetspuljen skal anvendes til.

Ansøgningsfrister

Der er 10 ansøgningsfrister i Aktivitetspuljen.

Hvornår får du svar på ansøgningen?

Efter ansøgningsfristen gennemgår Kulturelt Samråd Skive din ansøgning, og kontakter dig, hvis den giver anledning til spørgsmål.

Ansøgninger under 25.000 kroner vurderes på Kulturelt Samråd Skives førstkommende bestyrelsesmøde, og du vil få svar snarest derefter.

Bestyrelsesmøder finder som udgangspunkt sted i ugen efter ansøgningsfristen.

Ansøgninger på 25.000 kr. og derover videregives med Kulturelt Samråd Skives indstilling til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Her må derfor påregnes cirka én måneds behandlingstid.

Bemærk at ansøgninger over 25.000 kr. som modtages op mod fristerne i juni og november først lægges til politisk behandling i henholdsvis august og januar.

Hvis ansøgningen godkendes

Hvis aktiviteten eller projektet bevilliges støtte fra Aktivitetspuljen, vil du som kontaktperson modtage tre dokumenter via mail: 

 • En tilsagnsskrivelse, der formelt meddeler beslutningen. I tilsagnsskrivelsen står under hvilke betingelser, projektet/aktiviteten bevilliges støtte.

 • En regnskabsskabelon, der skal indsendes til Kulturelt Samråd Skives Sekretariat, inden tilskuddet kan udbetales.

 • Et evalueringsskema, som skal indsendes til Kulturelt Samråd Skives Sekretariat evt. sammen med regnskabet – eller senest 3 måneder efter projektets/aktivitetens afslutning.

Sidste frist for ansøgning i denne runde er 8. maj 2023.

Sidst opdateret

04.01.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...