For nuværende sendes ansøgninger til: 

Eva Mørup Mikkelsen - Daglig leder og Kulturkoordinator
Skive Bibliotek
Telefon: 53 30 43 11
E-mail: evmo@skivekommune.dk

Hvad støtter puljen?

Aktivitetspuljen tilgodeser særligt de nyskabende projekter, projekter der vurderes at have en høj værdi for egnens kulturliv eller for en ny og/eller bredere målgruppe. Aktivitetspuljen ønsker desuden at prioritere aktiviteter for børn og unge.

Egenfinansiering er ikke et krav, men aktiviteter/projekter, hvor der er en vis egenfinansiering vægtes højt.

Puljens fokus bakker således op omkring Skive Kommunes Kulturpolitik – Kultur med vilje 2.0.

Eksempler på nogle spændende projekter som har fået tilskud fra vores puljer (skive.dk)

Hvem kan søge?

Aktivitetspuljen kan søges af medlemmer af Kulturelt Samråd Skive.

Hvad støtter puljen ikke?

  • Aktiviteter og projekter som er afsluttet på ansøgningstidspunktet.
  • Gentagelse af aktiviteter, der har været afholdt tidligere og som ikke indeholder et udviklingsperspektiv eller vurderes at have en stor værdi for egnens kulturliv.
  • Indkøb af inventar til driftsorienteret brug.
  • Indkøb af værker.
  • Projekter og aktiviteter som strider mod kommunalfuldmagten.

Ansøgninger skal have et almennyttigt formål af kulturel karakter. Puljemidler kan udbetales til foreninger og organisationer med et SE/CVR-nummer. Bemærk at offentligt finansierede institutioner kun i særlige tilfælde kan ansøge.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Kulturelt Samråd Skive, hvis du har spørgsmål til ansøgningsformularer, krav mm.

Eva Mørup Mikkelsen - Daglig leder og Kulturkoordinator
Skive Bibliotek
Telefon: 53 30 43 11
E-mail: evmo@skivekommune.dk

Luk alle
Åben alle

Sidste frist for ansøgning i denne runde er 8. maj 2023.

Sidst opdateret

01.06.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...