Havørred Limfjorden

Projektets navn

Havørred Limfjorden

Støttet af

Skive Kommunes Vækstpulje

Beløb

706.400 kr. ad flere omgange siden 2013

Projektbeskrivelse

”Havørred Limfjorden” blev startet som et forstudie tilbage i 2013 af Limfjordsrådet med henblik på at afdække potentialet for lystfiskerturisme i Limfjorden. Efterfølgende blev der igangsat et projekt, som skulle forsøge at realisere potentialet. Dette projekt er blevet forlænget flere gange og kører fortsat.

Støttekriterier

Projektet er innovativt, skaber økonomisk aktivitet og bidrager til at udvikle det lokale turismeerhverv i Skive Kommune.

Kontakt

https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/havoerred-limfjorden/

Sidst opdateret

30.05.2023

Ansvarlig redaktør