Byrådet har besluttet, at midlerne afsættes til følgende indsatsområder i prioriteret rækkefølge:

 1. Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling. Almennyttige udviklingsprojekter, der sigter mod at mindske den lokale klimabelastning, tilpasse sig et ændret klima og/eller øge eller beskytte biodiversiteten.

 2. Energiforbedringer i forsamlingshuse og lignende mødesteder med et bredt, almennyttigt sigte.

 3. Klimafokus for og med børn og unge. Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om og evne til at tage medansvar og handling på klimaforandringerne, og dermed dreje CO2‐udledningen i en positiv retning, såsom læringsforløb, demonstrationsprojekter mv.

 4. Eksisterende almennyttige projekter, der mangler medfinansiering. Projekterne må dog ikke være igangsatte ved ansøgningstidspunktet.

 5. Øvrige projekter. Projekter, der liger inden for kommunalfuldmagten og udføres inden for Skive kommunes geografiske grænser.

 

Uanset hvilket tema der søges under, kan et projekt få fra 2 til 10 point, ud fra to parametre:

 1. Afstand til det eller de opstillede VE‐anlæg, der indbetaler til Grøn Pulje. Herved tilgodeses og kompenseres nærområdet.

  Afstand Point
  Op til 5 km. 5
  Op til 10 km. 4
  Op til 15 km. 3
  Op til 20 km. 2
  Mere end 20 km. 1


 2. Bæredygtighed
  Ansøgere skal i ansøgningsskemaet besvare, om og hvordan deres projekt fremmer
  kommunens grønne målsætninger og forpligtelser, såsom lokal klimahandling, grønne
  fællesskaber, reduktion af CO2‐udledningen, fremme af biodiversitet mm.


Ansøgningerne vil for hver ansøgningsrunde blive vurderet af relevante medarbejdere i Erhverv &
Bosætning og Energibyen og tildelt 1‐5 point.

I behandlingen af ansøgningerne, kigger Klimaudvalget på projektets samlede score, så de højest
placerede ansøgninger under tema 1 behandles først, dernæst de højest placerede under tema 2 og så videre.

Næste ansøgningsrunde er:

2. Ansøgningsrunde

Åbner 1. maj 2023, kl. 12.00
Frist 12. juni 2023, kl. 12.00

3. Ansøgningsrunde

Åbner 1. november 2023, kl. 12.00
Frist 11. december 2023, kl. 12.00

4. Ansøgningsrunde

Åbner 1. maj 2024, kl. 12.00
Frist 10. juni 2024, kl. 12.00

 

Tidligere ansøgningsrunde var:

1. Ansøgningsrunde

Åbner 1. november 2022, kl. 12.00
Frist 12. december 2022, kl. 12.00

 

Her er en oversigt over de projekter som har fået tildelt midler fra Grøn Puljens første ansøgningsrunde i 2023.

 

Projekttitel

For-projekt og projektforslag til kommende fælles varmeforsyning i Oddense.

Beskrivelse

Der gennemføres for-projekt og udarbejdes projektforslag til kommende fælles varmeforsyning. Opgaven forventes udført ultimo marts 2023.

Beløb

150.000 kr.

 

Projekttitel

Konvertering fra gas til alternativ kollektiv opvarmning i Jebjerg.

Beskrivelse

Der udarbejdes projektforslag til kollektiv varmeforsyning. Projektforslaget ventes at kunne dokumentere, at en fjernvarmeløsning med transmissionsledning fra Roslev til Jebjerg og Breum vil være en samfundsøkonomisk og klimamæssigt hensigtsmæssig løsning. Opgaven forventes udført i foråret 2023.

Beløb

61.875 kr.

 

Projekttitel

Konvertering fra gas til alternativ kollektiv opvarmning i Breum.

Beskrivelse

Se ovenstående beskrivelse.

Beløb

61.875 kr.

 

Projekttitel

For-projekt for ny varmeproduktion og konvertering af naturgasområde i Glyngøre.

Beskrivelse

Der foretages en forundersøgelse af konvertering af det naturgasforsynede område i Glyngøre til fjernvarme, med henblik på senere oprettelse af nyt fjernvarmeselskab. Opgaven forventes udført ultimo marts 2023.

Beløb

75.175 kr.

 

Projekttitel

Væksthus Spøttrup – ”Den fælles jord”.

Beskrivelse

Der udarbejdes og realiseres en biodiversitetsfremmende natur- og landskabsplan på Væksthusets areal. Som led i planen etableres blandt andet økologiske forsøgs- og demonstrationsparceller, et madpakkehus, shelters og udsigtstårn.

Beløb

100.000 kr.

 

Projekttitel

Energiforbedringer i fælles foreningsdepot i Resen Multipark.

Beskrivelse

Det fælles foreningsdepot i Resen Multipark indrettes med luft-til-luft varmepumpe, ny LED belysning og bevægelsessensorer.

Beløb

94.931 kr.

 

Projekttitel

Fra oliefyr til luft-til-luft-pumpe i Hem Forsamlingshus.

Beskrivelse

Oliefyret i Hem Forsamlingshus skal udskiftes med to luft-til-luft varmepumper, der giver bedre indeklima og driftsøkonomi og mindre CO2-udledning.

Beløb

131.125 kr.

 

Projekttitel

Energirenovering i Søby-Røgind-Vinkel Forsamlingshus.

Beskrivelse

Vinduer i gavlen og på nordsiden af huset skal udskiftes. Derudover skal der hulmursisoleres, lægges nyt gulv og installeres LED-belysning. Arbejdet forventes udført i foråret 2023.

Beløb

49.999 kr.

 

Projekttitel

Tag på Træmuseet i Oddense.

Beskrivelse

Taget på hovedbygningen udskiftes, da det nuværende både er slidt og asbestholdigt. Naturgasfyret udskiftes med tre luft-til-luft varmepumper, der kan supplere eksisterende varmepumper.

Beløb

220.000 kr.

 

Projekttitel

Isolering af loft og hulmur i Spøttrup Aktivitetscenter.

Beskrivelse

Den gamle bygning har ikke haft hulmursisolering før, med stort varmetab til følge. Det rådes der nu bod på. Arbejdet forventes udført snarest muligt i foråret 2023.

Beløb

44.000 kr.

 

Projekttitel

Fra gasfyr til fjernvarme i Salling Hallerne Salling.

Beskrivelse

Salling Hallerne skifter fra opvarmning med naturgas til fjernvarme fra Roslev. Arbejdet forventes udført inden efteråret 2023.

Beløb

96.193 kr.

 

Projekttitel

Energibesparende lys i Ramsing Forsamlingshus.

Beskrivelse

Energikrævende belysning udskiftes til LED med dæmpere. Arbejdet udføres hurtigst muligt.

Beløb

11.000 kr.

 

Projekttitel

Formidling af grøn omstilling til børn og unge ved Green Innovation Week 2023.

Beskrivelse

Green Innovation Week formidler konkrete grønne tiltag, teknologier og klimatilpasninger på en måde, der gør det forståeligt og spændende for børn og unge. Arrangementet finder sted i uge 39.

Beløb

125.000 kr.

 

Projekttitel

Udskiftning fra halogen til LED på baneanlæg i Resen.

Beskrivelse

Belysningen på træningsbanen udskiftes fra halogen til energibesparende LED-projektører. Arbejdet forventes udført i foråret 2023.

Beløb

15.000 kr.

 

Projekttitel

Legeplads og cykelstation ved Harrevig Grønne Samlingshus.

Beskrivelse

Der etableres naturlegeplads med sansebede og en cykelreparationsstation ved det nye forsamlingshus. Arbejdet forventes udført medio maj 2023.

Beløb

49.900 kr.

 

Projekttitel

Energioptimering af ventilation i Søby-Højslev Arena.

Beskrivelse

Der monteres motorstyrede spjæld, således at der helt kan slukkes for ventilationen, når rummene ikke er i brug. Arbejdet udføres hurtigst muligt. 

Beløb

36.971 kr.

 

Projekttitel

50 nye levesteder på økologiske landbrug.

Beskrivelse

Der foretages landskabsscreening på 5 økologiske landbrugsbedrifter med henblik på naturforbedringer, der giver flere levesteder for insekter, firben, lærker, viber og agerhøns. Projektet forventes afsluttet i 2026.

Beløb

47.500 kr.

 

Samlet oversigt over projekter som har modtaget støtte under Grøn Pulje - 1. runde 2023 (PDF)

Sidst opdateret

01.03.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...