Skive Kommunes digitale korttjenester er en samling af udstillede kort, kortdata og fotos over Skive Kommune.

DataPortalen - oplysninger på kort.

 

Her kan du læse om matrikelkortet og hvilke uoverensstemmelser, der kan forekomme i forbindelse med disse.

Ejendomsmæssigt oversigtskort

Matrikelkortet er at betragte som et ejendomsmæssigt oversigtskort, der kun giver en oversigt over ejendomsgrænsernes omtrentlige - men ikke nøjagtige placering.
På grund af det digitale matrikelkorts produktionsmetode, kan der være rigtigt store afvigelser fra den korrekte placering.

Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed, er det digitale matrikelkort som sagt kun vejledende. Det er skellets alder, forholdene i marken samt evt. måleblade, der er juridisk gældende. Skive kommune ligger ikke inde med matrikulære målebladsoplysninger.  

Det er kun privat praktiserende landinspektører, der kan fastlægge og udtale sig om skels korrekte placering.

 

Se matrikelkort

Luftfoto, ortofoto og skråfoto.

Luftfoto

Luftfotos er billeder optaget via flyvefotografering. Normalt sker det fra flyvemaskine. På det seneste er der fremkommet små droner hvorpå der kan monteres kameraer. Billeder fra disse droner er p.t. ikke brugbare til ortofotos.

Ortofoto

En mosaik af luftfotos, som er tilpasset så de er målestokstro, kaldes ortofoto og kan bruges af alle, der er interesseret i et virkelighedstro kort. Det kan bruges til visuel identifikation alene eller sammen med andre kortprodukter. 
Ortofoto har stor detaljerigdom, da det indeholder alle fotografiets informationer. 
Du behøver ikke have en kortteknisk baggrund for at forstå luftfoto. Du vil kunne forstå både skråfoto og  ortofoto. I modsætning til et normalt teknisk eller topografisk kort er ortofotoet et ufortolket kortprodukt. Tolkningen overlades altså til den enkelte bruger, og det gør orfotoet til et godt supplement til øvrige digitale kort.

Skråfoto

Alle kan frit tilgå databasen på skraafoto.dataforsyningen.dk 

SDFE har produceret de landsdækkende skråfotos. De vil typisk blive brugt af myndigheder i forbindelse med ejendomsvurderinger, byggesager og lokalplaner. Men også private virksomheder kan drage nytte af det skrå perspektiv.

Flyfotoarkivet

Skive Kommune har, sammen med øvrige kommuner i regionen, Region Midt og miljøcentrene, fået etableret en hjemmeside med gamle flyfotos, "FlyfotoArkivet Midtjylland". Billederne stammer fra den landsdækkende fotografering i 1954 og Viborg Amts flyvefotograferinger fra 1965 til 1993. Desuden kan Skive Kommunes fotografering fra 1965 til 2006 ses her.

 

FlyfotoArkivet Midtjylland

Sidst opdateret

10.04.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...