Vi arbejder målrettet med tilgængelighed, så alle borgere kan bruge hjemmesiden.

Tilgængelighed handler om, at alle borgere skal have lige adgang til offentlige digitale løsninger uanset eventuelle handicap. Det kan være personer med f.eks. nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner.

Læs tilgængelighedserklæringen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Ansvarlig for webtilgængelighed på skive.dk: kommunikations-, udviklings- og erhvervschef Anders Storgaard Rask, asra@skivekommune.dk

Koordinator for webtilgængelighed på skive.dk: webkonsulent Malene Brink, mabr@skivekommune.dk

Sidst opdateret

04.03.2021

Ansvarlig redaktør