Kommunaldirektør

 • Stabe
  • Byrådssekretariat
  • Økonomi & IT
  • HR & Udvikling
 • Kultur og Familie
  • Skole og Dagtilbud
  • Familie
  • Kultur og Fritid
  • Sekretariat
 • Social og Arbejdsmarked
  • Arbejdsmarked
  • Social
  • Pleje & Omsorg
  • Sundhed
  • Sekretariat
 • Teknik, Miljø & Udvikling
  • Drift & Anlæg
  • Byg & Miljø
  • Plan & Support
  • Erhverv & Udvikling


Kommunaldirektør

 • Stabe
  • Byrådssekretariatet
   • Indkøb
  • Økonomi & IT
   • Regnskab
   • Budget & analyse
   • IT
  • HR & Udvikling
   • HR-Løn
   • HR-Forhandling & Rådgivning
   • HR-Udvikling
   • Strategi & Udvikling
   • Kommunikation
 • Kultur og Familie - Direktør
  • Sekretariatet
   • Økonomi
   • Konsulentteam
   • Sekretariatsteam
  • Skole og Dagtilbud
   • Skoler
   • Dagtilbud
   • Dagpleje
  • Familie
   • Familiesektion
   • Børne-, Unge-, og Familiecenter Skive
   • Sundhedspleje
   • PPR
  • Kultur og Fritid
   • Museum Salling
   • Musikskole
   • Stadion
   • Bibliotek
   • Ungdomshus (Drivhuset)
 • Social og Arbejdsmarked - Direktør
  • Sekretariat
   • Økonomi
  • Arbejdsmarked
   • Sekretariat
   •  Jobcenter
    • Sygedagpenge & Ydelse
    • Job & Kompetence
    • Job & Uddannelse
   • UU- Skive
   • Borgerservice 
   • BOMI
   • Sprogcenter Skive
  • Social
   • Center for Bo- og Aktivitetstilbud Skive
   • AutismeCenter Skive
   • CKU/ STU
   • Specialrådgivning
   • Udvikling og Relation, Skive
   • Botilbuddet Marienlyst
  • Pleje & Omsorg
   • Visitation og Hjælpemidler
   • Udvikling & Administration
   • Hjemmeplejen
   • Plejeboligenheden
  • Sundhed
   • Tandpleje
   • Sundhedscenter
   • Psykiatrirådgivningen
   • Center for Psykiatri og Rusmiddel
 • Teknik, Miljø & Udvikling- Direktør
  • Projektchef
  • Drift & Anlæg
   • Vejmyndighed og Drift
   • Trafik og Havne
   • Landskab og Grønne Områder
   • Energiservice
   • Kommunale Bygninger
   • Entreprenørgård
   • Færgeri
  • Byg & Miljø
   • Virksomheder og Byggeri
   • Vand og Natur
  • Plan & Support
   • Sekretariat, Register og Geodata
   • Økonomi
   • Plan
  • Erhverv & Udvikling
   • Erhverv & Bosætning
   • Energibyen Skive

Sidst opdateret

11.03.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...