Luk alle
Åben alle

Som social- og sundhedshjælperelev lærer du, hvordan du skaber trivsel og velvære for borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig selv. Det kan være hjælp i form af praktisk hjælp i hjemmet, personlig pleje, rehabilitering og hjælp til selvhjælp. 

Du kommer til at veksle mellem skoleperioder, hvor du lærer teorien bag alt det, du skal prøve af i praksis. Der er i alt tre skoleperioder og to oplæringsperioder, hvor du er ude på et af kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen. Her er du tilknyttet en fast vejleder, som skal guide dig gennem perioden på oplæringsstedet.

I løbet af uddannelsen bliver du undervist i hvordan du giver borgeren personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Du lærer også at hjælpe borgeren med at blive mere selvhjulpen, f.eks. ved hjælp af velfærdsteknologi. Du lærer hvordan du kan hjælpe borgere, der ikke kan klare sig selv, til at få en god og værdig hverdag.

Du får eksempelvis kendskab til sundhed og trivsel, forebyggelse af f.eks. usund livsstil, afhjælpning af ensomhed, håndtering af borgere med handicap, digital hjælp (f.eks. NemID)

Der er fokus på, hvordan du skal være med til at observere, hvis der sker ændringer hos borgeren, både fysisk og psykisk. Du lærer hvad du skal gøre, for at der bliver sat tidligt gang i den rette hjælp.

Du lærer at kommunikere og samarbejde på en god måde både med borgere, pårørende, kolleger og eksterne kontakter. Og så lærer du hvordan du begår dig i borgernes private hjem, hvad enten de bor i egen bolig eller på plejehjem.

Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fag, og så har du mulighed for selv at præge din uddannelse gennem forskellige valgfag. 

Læs mere om fagene på Social- og sundhedsskolens hjemmeside

 

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper tager 1 år og 2 måneder. Der veksles mellem skoleperioder, hvor du lærer teori, samt oplæring hvor du prøver teorien af i praksis.

Uddannelsen er cirka fordelt således:

Skole 1: 20 skoledage.

Oplæring 1: Ca. 15 ugers oplæring på et af kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen.

Skole 2: 80 skoledage.

Oplæring 2: Ca. 21 ugers oplæring på et af kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen.

Skole 3: 5 dage.

Det er muligt at starte som social- og sundhedshjælperelev to gange om året. Holdene starter i februar og august.

Stillingerne bliver løbende slået op på Skive Kommunes hjemmeside:

I løbet af uddannelsen som social- og sundhedshjælper er der tre skoleperioder*, som alle foregår på Social- og sundhedsskolen i Skive. I skoleperioderne modtager du teoretisk undervisning sammen med andre social- og sundhedshjælperelever. Skoleperioderne har varierende varighed:

Skoleperiode 1: 20 skoledage
Skoleperiode 2: 80 skoledage
Skoleperiode 3: 5 skoledage

Du modtager blandt andet undervisning i fag som velfærdsteknologi, kost og motion til udsatte grupper, mødet med borgeren med psykisk sygdom.

Du kan læse mere om skoleperioderne på 

Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

 

*Der kan være individuelle forløb, som gør, at skoleperioderne ændres.

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedshjælperelev på følgende måde:

  • som elev på et ordinært forløb, hvor adgangskravet er bestået sosu-grundforløb 2

I dit uddannelsesforløb er der desuden brug for at du: 

  • har lyst til at hjælpe andre mennesker og være parat til mange forskellige arbejdsopgaver 
  • kan sætte dig ind i andre menneskers situation
  • er indstillet på skiftende arbejdstider hvor der indgår aften- og weekendarbejde

Når du vil søge en stilling som social- og sundhedshjælperelev, så skal du gøre det gennem stillingsopslagene på Skive Kommunes hjemmeside.

Vi søger løbende elever, så der er næsten altid et stillingsopslag et finde.

Sidst opdateret

28.06.2023

Ansvarlig redaktør

Dorte Søgaard

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

DOSO@skivekommune.dk

Tlf. 24 83 76 02

Rikke Larsen

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

RLAR@skivekommune.dk

Tlf. 22 65 07 14