Luk alle
Åben alle

Som social- og sundhedsassistentelev kommer du til at arbejde med ældre borgere samt syge og handicappede. I løbet af uddannelsen bliver du undervist i, hvordan hvordan du håndterer mødet og omgangen med borgere og patienter. Og i denne sammenhæng lærer du også, hvordan du skaber det gode og sammenhængende forløb, både med sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og rehabilitering.

Du kommer til at veksle mellem skoleperioder, hvor du lærer teorien bag alt det, du skal prøve af i praksis. Der er i alt fem skoleperioder og fem oplæringsperioder, hvor du er ude på et af kommunens plejecentre, i hjemmeplejen, i hospitalsoplæring og i psykiatrioplæring. Hos hvert oplæringssted er du tilknyttet en fast vejleder, som skal guide dig gennem perioden.

I løbet af uddannelsen får du blandt andet kendskab til farmakologi, medicinhåndtering, fysisk og psykisk sygdom, smertelindring og handicap. Du lærer også at blive skarp på, hvordan du observerer både fysiske og psykiske ændringer hos borgeren.

Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fag, og så har du mulighed for selv at præge din uddannelse gennem forskellige valgfag. Uddannelsen til social- og sundhedselev kombinerer en faglig nysgerrighed inden for sundhedsfremme og pleje med et stort omsorgsgen og næstekærlighed. 

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager ca. 2 år og 9 måneder. Der veksles mellem skoleperioder, hvor du lærer teori og oplæring hvor du prøver teorien af i praksis.

Uddannelsen er cirka fordelt således:

Skole 1A: 25 skoledage.
Oplæring 1A: 19 ugers oplæring på et af kommunens plejecentre.

Skole 1B: 50 dage (her starter elever der er tidligere uddannet social- og sundhedshjælper).
Oplæring 1B: 12 ugers oplæring på et af kommunens plejecentre.

Skole 2: 70 skoledage.
Oplæring 2: 16 ugers oplæring indenfor psykiatriområdet.

Skole 3: 80 dage.
Oplæring 3A: 12 ugers oplæring på et hospital.
Oplæring 3B: 18 ugers oplæring på et af kommunens plejecentre.

Skole 4: 15 dage. 

Det er muligt at starte som social- og sundhedsassistentelev tre gange om året. Holdene starter i april, august og december.

Stillingerne bliver løbende slået op på Skive Kommunes hjemmeside:

Ledige stillinger i Skive Kommune

I løbet af uddannelsen som social- og sundhedsassistent er der fire skoleperioder*, som alle foregår på Social- og sundhedsskolen i Skive. I skoleperioderne modtager du teoretisk undervisning sammen med andre social- og sundhedsassistentelever. Skoleperioderne har varierende varighed:

Skoleperiode 1: 25 skoledage
Skoleperiode 2: 70 skoledage
Skoleperiode 3: 80 skoledage
Skoleperiode 4: 15 skoledage

Du modtager blandt andet undervisning i fag som sygepleje, mødet med borgeren, borgere med handicap, farmakologi og medicinhåndtering.

Du kan læse mere om skoleperioderne på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

 

*Der kan være individuelle forløb, som gør, at skoleperioderne ændres.

Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev på en af følgende måde:

  • som elev på et ordinært forløb, hvor adgangskravet er bestået sosu-grundforløb 2
  • som elev på et meritforløb, hvor adgangskravet er en uddannelse som social- og sundhedshjælper

I dit uddannelsesforløb er der desuden brug for at du: 

  • har lyst til at hjælpe andre mennesker og være parat til mange forskellige arbejdsopgaver 
  • kan sætte dig ind i andre menneskers situation
  • er indstillet på skiftende arbejdstider hvor der indgår aften- og weekendarbejde

Når du vil søge en stilling som social- og sundhedsassistentelev, så skal du gøre det gennem stillingsopslagene på Skive Kommunes hjemmeside.

Vi søger løbende elever, så der er næsten altid et stillingsopslag et finde.

Ledige stillinger i Skive Kommune

Læs gode råd til ansøgningen her

Sidst opdateret

15.03.2023

Ansvarlig redaktør

Dorte Søgaard

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

DOSO@skivekommune.dk

Tlf. 24 83 76 02

Rikke Larsen

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

RLAR@skivekommune.dk

Tlf. 22 65 07 14