Luk alle
Åben alle

Jobmuligheder

Som sosu-hjælper kan du f.eks. få job

  • på et plejecenter
  • i hjemmeplejen
  • på et bosted
  • på et dagcenter

Videreuddannelse

Du kan læse videre til sosu-assistent. Du vil få merit, så uddannelsen bliver afkortet.

Når du har arbejdet mere end to år som sosu-hjælper, har du også mulighed for at tage en akademiuddannelse inden for sundhedsområdet, f.eks. sundhedspraksis.

Det er også muligt at tage kortere kurser for at specialisere dig inden for et område, f.eks. diabetespleje. Du kan også tage et kursus og blive oplæringsvejleder for sosu-hjælperelever.

 

Ledige stillinger i Skive Kommune

Autorisation

Efter du er færdiguddannet som social- og sundhedsassistent, skal du søge om en autorisation, før du må arbejde som og kalde dig for social- og sundhedsassistent.

Læs mere om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Karrieremuligheder

Mange sosu-assistenter får job på plejecentre eller i hjemmeplejen, men det er også muligt at arbejde f.eks. på et hospital, på bosteder og institutioner, i almen lægepraksis eller indenfor psykiatrien. 

Du kan selv påvirke din karriere, og specialisere dig inden for et fag du finder interessant, f.eks. demens eller diabetes. Du kan også blive vejleder, arbejdsmiljørepræsentant, leder eller lignende.

Videreuddannelse

Når du er uddannet som sosu-assistent, så har du mulighed for at videreuddanne dig til f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut eller socialrådgiver.

Det er også muligt at tage kortere kurser for at dygtiggøre dig inden for dit fag. Det kan være AMU-kurser i f.eks. farmakologi eller akademiuddannelser i f.eks. sundhedspraksis.

 

Ledige stillinger i Skive Kommune

Sidst opdateret

26.09.2023

Ansvarlig redaktør

Dorte Søgaard

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

DOSO@skivekommune.dk

Tlf. 24 83 76 02

Rikke Larsen

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

RLAR@skivekommune.dk

Tlf. 22 65 07 14