Luk alle
Åben alle

Er du fyldt 25 år inden uddannelsens start og kan dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du søge om voksenelevløn. Dokumentation for erhvervserfaring skal uploades sammen med din ansøgning.

Du kan søge om voksenelevløn under uddannelsen, hvis du

 • er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse
 • kan dokumentere 1 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år forud for uddannelsesaftalens indgåelse

Relevant erhvervserfaring er beskæftigelse

 • inden for overenskomstens område (overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2005)
 • inden for tilsvarende overenskomst ved selvejende institutioner og private plejehjem
 • som omsorgs- og pædagogmedhjælper indenfor det voksenpædagogiske område
 • som handicapmedhjælper på voksenområdet eller
 • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

Ansættelse

 • med minimum 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 100%
 • mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50%
 • som elev medregnes ikke

Dokumentation

For at søge om voksenelevløn skal du uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring sammen med din ansøgning.

Dokumentation skal være skrevet på ansættelsesstedets officielle papir og skal indeholde:

 • Dit navn og cpr.nr.
 • Ansættelsessted, stillingsbetegnelse og oplysning om arbejdets art
 • Oplysning om beskæftigelsesperioden (fra/til) og antal timer pr. uge
 • Virksomhedens stempel og underskrift

Søger du om optagelse med voksenelevløn uden at uploade dokumentation, behandles ansøgning om voksenelevløn ikke.

Du kan se de aktuelle elevlønssatser her:

Social- og sundhedshjælperelever

Social- og sundhedsassistentelever

Der kan være mange årsager til, hvorfor du har behov for støtte gennem uddannelsen. Fælles for dem alle er dog, at der i uddannelsen er mange støttemuligheder, og at de er til for at hjælpe dig godt gennem din uddannelse på lige fod med dine studiekammerater. Et eksempel på hjælp er specialpædagogisk støtte (SPS).

I begyndelsen af uddannelsen vil du, i samarbejde med skolen, kunne få afklaret, hvilken hjælp du kan få, så der iværksættes de støttemuligheder, der er behov for i skolen og på oplæringsstederne.

I forbindelse med din uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent gælder nedenstående regler omkring afvikling af ferie fra 1. september 2020. Du er omfattet af ferieaftalen og aftale om 6. ferieuge.

Ferieaftalen

Ferieaftalens § 42 giver dig ret til:

 • 5 ugers ferie med løn hvis dit ansættelsesforhold er påbegyndt i perioden 1.september til 31.oktober.
 • Er dit ansættelsesforhold påbegyndt i perioden 1.november til 30.juni har du ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferien og 5 dages betalt ferie, hvis praktikpladsen holder ferielukket i perioden fra 1.november til 30. april i samme ferieår. Praktikpladsen holder dog aldrig lukket i Skive Kommune, men du har ret til at holde ferie med løntræk, hvis du ikke har et feriekort. Ønsker du ikke at afholde ferie med løntræk, skal du møde i praktik. Du skal hurtigst muligt underrette uddannelseskonsulenten om dette, idet der så skal laves aftaler med praktikstedet.
 • Er dit ansættelsesforhold påbegyndt i perioden fra den 1.juli til den 31.august, optjener du ret til ferie efter de almindelige optjeningsregler i ferieaftalen (2,08 dag pr. måned)

I den 1. og 2. hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, har du ret til 5 ugers betalt ferie.

Hvis du forud for ansættelsen har optjent feriegodtgørelse, skal Skive Kommune ikke betale løn under ferie (efter ferieaftalens § 42) for de dage, som du har optjent feriegodtgørelse til.

Dette gælder dog ikke, hvis den optjente feriegodtgørelse pr. dag er mindre end den løn, som du har ret til i dit elevforhold. I dette tilfælde betaler Skive Kommune forskellen mellem den optjente feriegodtgørelse og den løn, som du er berettiget til (efter ferieaftalens § 42).

Derfor vil du hvert år blive bedt om at indsende dokumentation for eventuel optjent feriegodtgørelse til afholdelse af ferie i din uddannelse.

6. ferieuge

Aftale om 6. ferieuge giver dig 6. ferieuge med løn, når dit ansættelsesforhold er påbegyndt i perioden 1.maj til 30.juni.

Hvis dit ansættelsesforhold starter i perioden 1.juli til 30.april har du ret til at afholde 6. ferieuge uden løn. Derefter vil du i 1. og 2. hele afholdelsesperiode have ret til betalt 6. ferieuge (1.maj - 30.april)

Hvis du forud for ansættelsen som elev har optjent 6. ferieuge, som du har fået udbetalt ved fratræden, skal Skive Kommune ikke betale løn (efter aftale om 6. ferieuge § 27) for de dage, som du har fået udbetalt.

Dette gælder dog ikke, hvis den udbetalte 6. ferieuge pr. dag er mindre end den løn, som du har ret til i dit elevforhold. I dette tilfælde betaler Skive Kommune forskellen mellem den udbetalte 6 ferieuge og den løn, som du er berettiget til (efter aftale om 6. ferieuge § 27).

Derfor vil du hvert år blive bedt om at indsende dokumentation for eventuel udbetalt 6. ferieuge til afholdelse af 6. ferieuge i din uddannelse.

Der gælder følgende generelle forhold vedrørende ansøgning og ansættelse.

 • Er du i gang med grundforløb 2 eller social- og sundhedshjælperuddannelsen, vil ansættelse som elev være betinget af bestået prøve
 • Ansættelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune vil være betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest
 • Alle oplysninger i ansøgningen er afgivet på tro og love
 • Med din ansøgning giver du samtidige tilladelse til, at der udveksles oplysninger vedrørende din ansøgning med Social- og Sundhedsskolen i Skive
 • Bliver du ikke tilbudt ansættelse som elev ved det optag du har søgt, skal du søge igen

Sidst opdateret

15.03.2023

Ansvarlig redaktør

Dorte Søgaard

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

DOSO@skivekommune.dk

Tlf. 24 83 76 02

Rikke Larsen

Uddannelseskonsulent
Social- og sundhedsuddannelserne, Udvikling & Administration, Pleje & Omsorg.

RLAR@skivekommune.dk

Tlf. 22 65 07 14