Økonomisk Sekretariat

Mail: okit@skivekommune.dk

Telefon: 9915 5656