Hvor

Hvordan

Hvem

Frist

Skive Kirke

Udfyld papir-skema, findes på Skive Sogn | Skive Sogn eller afhentes på Kirkekontoret.

Afleveres på Kirkekontoret

Skive, Egeris og Resen Sogne

(Koordinerer med kommunen og Røde Kors, så der ikke modtages dobbelt hjælp)

23/11 2023

Mødre-hjælpen

Elektronisk på www.moedrehjaelpen.dk

Dokumentation i form af cpr.nr, hvorefter Mødrehjælpen indhenter dokumentation og foretager stikprøvekontrol

Forælder med lavt rådighedsbeløb m/hjemmeboende børn u/18 (eller fast samværs-aftale)

7/12 2023
kl. 10.00

Dansk Folkehjælp

Søges elektronisk https://ansogning.folkehjaelp.dk/

Man oprettes i en bruger-database

Enlig forsørger på overførsels-indkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

19/11 2023

Røde Kors

www.rodekors-skive.dk

Ansøgningsskema via hjemmesiden eller hentes i butikken Viborgvej 16F, Skive

Sendes med posten eller afleveres i Røde Kors butikken.

Postnummer 7800 og 7840. Primært børnefamilier.

(Koordinerer med Folkekirkenså der ikke modtages dobbelt)

Fra 1/11 – 1/12 2023

Frelsens Hær

Elektronisk på Frelsens Hær Dokumentation uploades

Familier med lav indkomst, trængt økonomi

Fra 1/11 - 30/11 2023

Blå Kors

Elektronisk på www.blaakors.dk/jul

Familier på overførselsindkomst, som mangler penge til julemad og gaver

Fra 24/10 2023 - ??

Jule-uddelingen af 1867 (Frimurerlogen)

Elektronisk på Region Midt & Nord (ju67.dk) Vælg Skive

Alle der har behov for en håndsrækning til at fejre Højtiden

Se Frimurerlogens hjemmeside

Skive Kommunes Bistands-legat

Elektronisk på https://www.skive.dk/demokrati-og-kommune/oekonomi/legater-og-fundraising/skive-kommunes-bistandslegat/

Eller ved telefonisk henvendelse til Byrådssekretariatet (tlf. 9915 5520)  eller ved personlig henvendelse i Borgerservice

Personer bosiddende i Skive Kommune –

fortrinsvist enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte, der af uforskyldte grunde har behov for økonomisk støtte”

SENEST 1/11 2023

Fursund-kirkerne

Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne

Ansøgningsskema:mail chol@km.dk eller 9759 6040

Svært ved at få råd til at holde jul – og bor i de respektive sogne

10/12 2023

Julehjælpen

Elektronisk på Søg julehjælp hos Julehjælpen.dk — Julehjælpen.dk (julehjaelpen.dk)

Alle økonomisk trængte familier med børn under 18 år. Det er ikke et krav at der er tale om hjemmeboende børn, eller at man har sit barn juleaften.

10/12 2023

Foreningen til støtte for mødre og børn

Elektronisk på Foreningen til Støtte for Mødre og Børn / GrantOne

Enlige mødre eller fædre

1/12 2023

Børnesagens Fællesråd

Elektronisk på Jul (xn--brnesagen-l8a.dk)

Eneforsørger og bopælsforælder til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp

15/11 2023

Øvrige Kirker

Tjek hjemmesider, kirkeblad, Facebook osv.

Se kirkernes hjemmesider

Facebook

Julehjælp/familiestøtte Skive

Følg på Facebook

Sidst opdateret

26.10.2023

Ansvarlig redaktør