Du kan betale langt de fleste regninger til kommunen gennem Betalingsservice– pengeinstitutternes elektroniske betalingssystem. Herefter bliver dine regninger automatisk betalt til tiden, og du risikerer ikke at skulle betale rykkergebyr eller renter.

Tilmelding til Betalingsservice

Tilmeld dig betalingsservice

Du kan tilmelde Betalingsservice ved at skanne QR-kode, som du finder på dit indbetalingskort.

Du kan betale dine regninger til kommunen via din netbank. Du skal indtaste indbetalingskortets læselinje. Vær opmærksom på, at læselinjen kan være forskellig fra måned til måned.

Du har mulighed for at betale dit indbetalingskort i dit pengeinstitut.

Du kan rette henvendelse til Skive Kommune, Borgerservice & Ydelse - Opkrævningen, såfremt du har spørgsmål til kommunale krav, eller ønsker en aftale eller en kortere henstand vedrørende en restance.

Se kontaktoplysninger i bunden af siden.

Rykkergebyr

Kommunale krav som er tillagt udpantningsret følger den kommunale rente og gebyrlov. Gebyret udgør kr. 250,00 pr. rykker.

Kommunale krav som ikke er tillagt udpantningsret følger renteloven. Gebyret udgør kr. 100,00 pr. rykker.

Renter

Ved for sen indbetaling vil der normalt blive opkrævet morarente af restancen. Morarenten beregnes efter et af følgende regelsæt alt efter restancens art:

  • Den Kommunale rente- og gebyrlov, hvor forrentningen sker med 1% pr. måned fra forfaldsdagen.
  • Renteloven, hvor forrentning er fastsat til den officielle diskonto tillagt variable procenter.
  • Lov om Kommunal Ejendomsskat med en variabel rente.
Hvis du har gæld til Skive Kommune, og du ikke kan betale beløbet på én gang, har du mulighed for at få en kortere betalingsordning eller henstand. Forudsætningen er, at du selv retter henvendelse til Borgerservice & Ydelse - Opkrævningen, helst inden du modtager en rykker. Se kontaktoplysninger nederst på side.

Regninger skal som udgangspunkt betales som de forfalder. Gælden skal afvikles indenfor kortere tid eller med kort henstand, hvis du vil undgå at sagen overgives til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

Fra den 2. februar 2017 til og 31. december 2023 forestår Skive Kommune inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

Der gives ikke henstand eller betalingsordning ved betaling af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Ved restance vil der blive fremsendt rykkere med rykkergebyr pr. grund/ejendom.

Herefter vil der sendes underretning med efterfølgende foretagelse af udlæg i din ejendom, for senere at kunne sælge ejendommen på tvangsauktion.

Dette vil medføre yderligere udgifter for dig til retsafgift og eventuelt advokatomkostninger.

Ejendomsbidrag fra 1. januar 2024

Som følge af den politiske aftale fra 2017 - i daglig tale 'Boligskatteforliget' - overgår inddrivelsen af kommunernes ejendomsbidrag, der stiftes fra 1. januar 2024 til Gældsstyrelsen jf. lov nr. 679 af 3. Juni 2023, § 9 og § 29.

Du kan læse mere her Ejendomsskat/ejendomsbidrag

 

Hvis du har penge til gode fra det offentlige – for eksempel overskydende skat, moms eller andre beløb fra Skattekontoen – og du samtidig har ubetalte regninger hos Skive Kommune, så vil pengene blive modregnet til dine udeståender.

Såfremt du ikke reagerer på Skive Kommunes rykkerskrivelse eller får lavet en betalingsordning vil sagen overgå til Gældsstyrelsen - Restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse, hvorefter du vil blive kontaktet af Gældsstyrelsen for foretagelse af udlæg, lønindeholdelse m.m.

Hvis restancen oversendes til inddrivelse ved Gældsstyrelsen - Restanceinddrivelsesmyndigheden påløber der inddrivelsesrenter.

Er der tale om daginstitutions-/SFO-restance så tilbageholder Gældsstyrelsen /Skive Kommune 100 % af børnefamilieydelsen til daginstitutions-/SFO-restancen.

Henvendelse skal ske til SKAT på telefon 7015 7304.

Sidst opdateret

07.05.2024

Ansvarlig redaktør

Borgerservice & Ydelse - Borgerservice

Telefonisk kontakt
Alle hverdage i tidsrummet 10.00 - 12.00 på telefonnr. 9915 6030

Åbningstider for personlig henvendelse
Mandag-onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

OBS: Husk at bestille tid før ankomst på skive.dk/book