Se datoerne herunder:

d. 09.01.2024
d. 06.02.2024
d. 05.03.2024
d. 09.04.2024
d. 07.05.2024
d. 04.06.2024
d. 13.08.2024
d. 03.09.2024
d. 01.10.2024
d. 05.11.2024
d. 03.12.2024Udvalget varetager blandt andet følgende opgaver

 • klimaindsats og -tilpasning
 • etablering af kommunal energiselskab
 • energiplan, der binder de forskellige energisystemer sammen i et fælles transmissionssystem
 • planer for vedvarende energi, herunder vindmøller, biobrændsel, solvarme, solceller, energi, affaldsforbrænding og lign.
 • tekniske eller driftsmæssige opgaver fra Energibyen, herunder opgaver med at sikre energiforsyning til borgerne
 • varmeplanen
 • varmeforsyning
 • administration af planlovgivningen
 • bygge- og boligforhold
 • miljøbeskyttelse, herunder ressourcestrategi og genanvendelse
 • levnedsmidler
 • kollektiv trafik
 • hyre-, rute- og fragtbilkørsel
 • renovationsvæsen
 • kloak og spildevand
 • vandindvinding og vandforsyning elforsyning
 • vandløb
 • vejvæsen
 • havne
 • færger
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed, bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, spildevandsanlæg og rekreative områder, herunder parker og skove m.v. samt vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg
 • den udvendige vedligeholdelse af alle kommunale bygninger
 • drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område
 • udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Udvalget skal arbejde for at integrere energihensyn i kommunens strategier, politikker, planer og projekter, og udvalget skal fremme kommunens energi- og klimaindsats. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • lokalplaner og andre planer inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jævnfør § 11
 • takster for forsyningsvirksomheder
 • anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område.

Sidst opdateret

29.04.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...