Tirsdag den 9. januar 

Tirsdag den 6. februar 

Tirsdag den 5. marts

Tirsdag den 9. april

Tirsdag den 7. maj

Tirsdag den 4. juni

Juli - mødefri

Tirsdag den 13. august 

Tirsdag den 3. september

Tirsdag den 1. oktober

Tirsdag den 5. november

Tirsdag den 3. december

Udvalget varetager kulturelle opgaver og opgaver inden for fritidsområdet, bortset fra de i § 14 omhandlede undervisningsmæssige forhold, herunder opgaver vedrørende

 • ungdomspolitik
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikaktiviteter
 • teater- og biografforhold
 • voksenundervisningen
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
 • drift af stadion, idrætsanlæg
 • indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • planer inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 11
 • regler for tilskud til kulturelle foreninger m.v.
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til idrætsforeninger m.v.
 • anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Sidst opdateret

29.04.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...