• Tirsdag den 14. januar
  Tirsdag den 4. februar
  Tirsdag den 10. marts
  Tirsdag den 14. april
  Tirsdag den 12. maj
  Tirsdag den 9. juni
  Tirsdag den 11. august
  Tirsdag den 8. september
  Tirsdag den 13. oktober
  Tirsdag den 10. november
  Tirsdag den 1. december
Udvalget varetager kulturelle opgaver og opgaver inden for fritidsområdet, bortset fra de i § 14 omhandlede undervisningsmæssige forhold, herunder opgaver vedrørende

 • ungdomspolitik
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikaktiviteter
 • teater- og biografforhold
 • voksenundervisningen
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
 • drift af stadion, idrætsanlæg
 • indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • planer inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 11
 • regler for tilskud til kulturelle foreninger m.v.
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til idrætsforeninger m.v.
 • anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Sidst opdateret

26.12.2020

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...