Her kan du få overblikket over mødedatoer i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2022.

 • 10. januar, kl. 13.30-16.30
 • Resterende tider lægges ud snarest


 • Turisme- og oplevelsespolitik
 • Erhvervspolitik
 • Arbejds- og erhvervsrelaterede opgaver vedrørende Energibyen
 • Resultatkontrakt med SET
 • Vækstpuljen
 • Væksthus Midtjylland
 • Bidrag til EU-kontor
 • Projekter knyttet til udvalgets område
 • Samarbejde og eventuelle opgaver omkring forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder URIS
 • Markedsføring
 • Jobcenter Skive, herunder den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, indsats for ledige og sygemeldte og jobcentrets virksomhedsservice
 • Revalideringsinstitutioner og projektværksteder
 • Sprogcenter Skive
 • Overførselsindkomster: herunder kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge, boligsikring og boligstøtte
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for udvalgets område

Sidst opdateret

29.04.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...