• Onsdag den 12. januar
  Onsdag den 9. februar
  Onsdag den 9. marts
  Onsdag den 6. april
  Onsdag den 11. maj
  Onsdag den 8. juni
  Onsdag den 17. august
  Onsdag den 14. september
  Onsdag den 5. oktober
  Onsdag den 9. november
  Onsdag den 7. december
Udvalget træffer afgørelse i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til et socialt udvalg vedrørende børn og unge under 18 år.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende de 0-18 årige og undervisningsopgaver, bortset fra voksenundervisningen, herunder opgaver vedrørende

 • dagpleje og daginstitutioner
 • folkeskolen, ungdomsskolen herunder ungdomsklubber
 • specialundervisning
 • børnesundhed
 • myndighed i forhold til udsatte børn, unge og familier
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, herunder skolernes bygninger og de dertil hørende idrætsanlæg m.v. samt anlæg og arealer under udvalgets område
 • udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område samt skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige område, i samarbejde med økonomiudvalget, jævnfør § 11
 • anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Sidst opdateret

26.08.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...