• Onsdag den 12. januar
 • Onsdag den 9. februar
 • Onsdag den 9. marts
 • Onsdag den 6. april
 • Onsdag den 11. maj
 • Onsdag den 8. juni
 • Onsdag den 17. august
 • Onsdag den 7. september
 • Onsdag den 5. oktober
 • Onsdag den 9. november
 • Onsdag den 7. december
Udvalget træffer afgørelse i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til et socialt udvalg vedrørende børn og unge under 18 år.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende de 0-18 årige og undervisningsopgaver, bortset fra voksenundervisningen, herunder opgaver vedrørende

 • dagpleje og daginstitutioner
 • folkeskolen, ungdomsskolen herunder ungdomsklubber
 • specialundervisning
 • børnesundhed
 • myndighed i forhold til udsatte børn, unge og familier
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, herunder skolernes bygninger og de dertil hørende idrætsanlæg m.v. samt anlæg og arealer under udvalgets område
 • udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område samt skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige område, i samarbejde med økonomiudvalget, jævnfør § 11
 • anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Sidst opdateret

29.04.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...