Luk alle
Åben alle

Skive Byråd har besluttet at indføre Borgerforslag i en forsøgsperiode på to år. Ordningen kan anvendes fra januar 2024 og til og med december 2025. Herefter skal ordningen evalueres, og byrådet vil tage stilling til, om ordningen skal fortsætte.

Ordningen indebærer, at borgere i Skive Kommune, som er fyldt 16 år, kan stille og støtte borgerforslag. Du kan læse om processen nedenfor i "Guide til oprettelse af borgerforslag".

Hvis et forslag får støtte fra 500 borgere i Skive Kommune inden for et halvt år, kommer det i byrådet.

Det er op til byrådet, om et forslag bliver til virkelighed.

 

Har du en idé, en problematik eller et forslag til et projekt, som du synes, politikerne i Skive Kommune skal drøfte, så kan du oprette et borgerforslag til Skive Byråd.

Det er helt op til dig selv, hvad dit forslag handler om, men der er en række krav til det:

 • Du skal være bosiddende i Skive Kommune.
 • Du skal være fyldt 16 år.
 • Du skal logge på med MitID.
 • Dit forslag skal overholde retningslinjerne for borgerforslag i Skive Kommune.

Et forslag må ikke

 • vedrøre personsager eller borgeres personlige forhold.
 • være i strid med lovgivningen eller andres rettigheder.
 • vedrøre forhold, som byrådet allerede har behandlet/taget stilling til.
 • indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger om personer eller virksomheder.
 • indeholde reklamer.
 • indeholde stødende eller injurierende tekst.

Ovennævnte kriterier er ikke udtømmende. Et forslag kan således blive afvist af andre grunde end de nævnte.

Du opretter dit borgerforslag her på hjemmesiden ude til højre ved at klikke på 'Opret borgerforslag' . Herefter bliver du bedt om at logge ind med MitID.

Du bliver bedt om at oplyse dit telefonnummer og din e-mailadresse. Dit navn kommer til at fremgå på siden sammen med dit forslag. Andre oplysninger om dig vil ikke blive offentliggjort.

Du skal skrive dit forslag ind i en skabelon. Det kan være en god idé at forberede, hvad du vil skrive i felterne, inden du går i gang.

Felter

Titel: Her skal du skrive forslagets titel. Vælg en titel, der klart beskriver dit forslags indhold og formål.

Forslagstekst: Her skal du beskrive dit forslag. Uddyb tydeligt, hvad dit forslag går ud på, og hvad motivationen bag det er.

Upload forslag: Her kan du uploade en fil med teksten på dit forslag i pdf.

Gode råd, når du skal stille et borgerforslag

 • Fortæl hvem der vil få glæde af forslaget, og hvordan dets gennemførelse vil skabe en positiv forskel
 • Vær så konkret som muligt. Jo mere præcist og veldefineret dit forslag er, desto større er sandsynlighed for, at det kan gennemføres.

Herunder kan du se et eksempel på formulering af et borgerforslag (et fiktivt eksempel):

Titel: Forslag om springvand på torvet

Forslagstekst: Jeg foreslår, at der på torvet foran det gamle rådhus i Skive etableres et springvand.

Når du har udfyldt skabelonen og givet samtykke til behandling af personoplysninger, skal du trykke på ’Næste’, og du kan nu se dit forslag, som det vil komme til at se ud for andre. Her skal du også bekræfte, at oplysningerne er korrekte. Du kan nu vælge at redigere forslaget ved at klikke på ’Stil dit borgerforslag’, eller du kan vælge at indsende forslaget ved at klikke på ’Underskriv med MitID’, hvorefter du klikker på ’Videre til underskrift’, og du underskriver herefter med dit MitID.

Når du har indsendt dit borgerforslag, vil vi inden for 15 arbejdsdage foretage en første vurdering af, om dit forslag opfylder kriterierne.

Lever forslaget op til kravene, bliver det lagt på hjemmesiden. Herefter kan andre støtte forslaget.

Når forslaget er lagt på hjemmesiden, kan du gå i gang med at dele dit forslag, så andre går ind og støtter dit forslag.

Et forslag udløber 6 måneder efter, at det er oprettet.

Hvis dit borgerforslag ikke lever op til kravene, bliver det ikke lagt på hjemmesiden. Så kontakter vi dig og giver dig en begrundelse for, hvorfor forslaget ikke lever op til kravene. Du kan herefter tilrette forslaget. Når det lever op til kravene, bliver det lagt på hjemmesiden.

Du er selv ansvarlig for at udbrede kendskab til dit borgerforslag - f.eks. ved at dele det på sociale medier, aktivere lokale netværk eller lave fysiske opslag, så du på den måde kan samle støtte fra andre.

Hvis et forslag opnår 500 støtter, bliver det forelagt byrådet.

Byrådsmedlemmerne vil tilkendegive, om de støtter forslaget, om de er imod forslaget, eller om de ønsker det nærmere undersøgt. Drøftelsen på byrådsmødet kan have forskellige udfald.

I nogle tilfælde kan et flertal afvise forslaget med det samme. Det kan f.eks. ske, hvis borgerforslaget minder om et forslag, som tidligere har været behandlet i byrådet, og hvor det er usandsynligt, at forslaget vil ændre på det eksisterende flertal.

I andre tilfælde kan der være behov for en grundigere proces, før byrådet træffer en beslutning. Der kan f.eks. være behov for, at forslaget behandles i et politisk udvalg. Det kan også være, at forvaltningen skal undersøge forslaget nærmere. En sådan proces kan tage flere måneder.

Selvom der umiddelbart er politisk opbakning til et forslag, kan der være behov for at få dele af forslaget eller konsekvenserne af forslaget undersøgt nærmere. Forslag kan f.eks. have økonomiske, administrative eller miljømæssige konsekvenser. Derfor er det væsentligt at få konsekvenserne undersøgt, inden der træffes beslutning.

Det er også muligt at byrådet undersøger alternative tiltag, der kan afhjælpe problemet. Det betyder med andre ord, at et borgerforslag godt kan skabe forandringer, selvom borgerforslaget ikke gennemføres i sin fulde ordlyd.

Byrådets beslutning vedrørende borgerforslaget vil fremgå af det referat, der offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside. Du modtager således ikke særskilt besked om byrådets beslutning.

Opnår et forslag ikke 500 støtter, som det skal have for at blive politisk behandlet, sker der ikke yderligere. Forslaget vil efter de 6 måneder få tildelt statusteksten: "Udløbet". Forslaget vil fortsat være synligt på hjemmesiden, og du vil kunne se, hvor mange støtter det har fået, men det vil ikke længere være muligt at støtte på det.

Når først dit borgerforslag er indsendt til gennemgang, kan du ikke ændre i det. Heller ikke, hvis du har glemt noget tekst. Derfor kan det være en god idé at gennemgå indholdet og formuleringerne grundigt, inden du går i gang med at udfylde skabelonen. Du kan med fordel benytte dig af et tekstbehandlingsprogram som Word eller Pages og kopiere teksten ind i skabelonen, når du er færdig. 

Administrator har ikke mulighed for at redigere i forslaget for f.eks. at fjerne indhold, der er i strid med reglerne for ordningen. Dette gælder også, hvis der kun er problemer med en lille del af forslaget. Hvis der i dit forslag er noget, der ikke lever op til reglerne, vil hele forslaget derfor blive afvist.

Bliver dit forslag afvist, er du velkommen til at oprette en ændret udgave af dit forslag, der retter op på de punkter, der nævnes i begrundelsen for afslaget.

Hvis du fortryder at have stillet et forslag, har du ret til at tilbagekalde det ved at skrive en mail til sk@skivekommune.dk mrk. ”Borgerforslag” inden det er offentliggjort. Herefter er det ikke muligt at tilbagekalde eller fortryde et offentliggjort forslag.

Hvis du ønsker at støtte et forslag, som en anden borger har stillet, har du mulighed for at støtte det. Du kan støtte alle de forslag, du vil, men der er en række krav til din støtte:

 • Du skal være bosiddende i Skive Kommune.
 • Du skal være 16 år.
 • Du skal logge på med MitID.
 • Du kan støtte én gang på hvert forslag.

Du kan støtte et borgerforslag her på hjemmesiden ved at klikke på 'Aktive borgerforslag' ovenfor. Her finder du de aktive borgerforslag. Vælg dét forslag du vil støtte og klik på linket. Herefter bliver du bedt om at logge ind med MitID.

Når du har åbnet det forslag, du vil støtte, skal du logge ind med MitID. Du skal nu udfylde feltet, som angiver, at du giver samtykke til behandling af personoplysninger, at du bekræfter at du har bopæl i Skive Kommune og er fyldt 16 år, samt at du ønsker at støtte forslaget. Herefter skal du trykke på ’Næste’, og du kan nu se, at du ønsker at støtte forslaget. Når du har bekræftet de indtastede oplysninger er korrekte, skal du nu klikke på ’Underskriv med MitID’, hvorefter du klikker på ’Videre til underskrift’ og du underskriver herefter med dit MitID.

Din støtte kan ikke ses af andre brugere på siden. Vi anvender MitID-verificering for at sikre, at du er bosiddende i Skive Kommune og er fyldt 16 år.

Hvis du er fritaget for MitID og gerne vil oprette eller støtte et borgerforslag, skal du kontakte Byrådssekretariatet på mail sk@skivekommune.dk mrk. ”Borgerforslag” eller med brev til Skive Kommune, Att.: Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 7800 Skive mrk. ”Borgerforslag”.

Det er et krav, at du angiver kontaktoplysninger i din henvendelse.

Dine personoplysninger vil blive brugt i forbindelse med behandlingen af borgerforslag. Dit navn vil blive vist i forbindelse med forslaget, mens kontaktoplysninger gemmes til eventuel kontakt. Inden du opretter eller støtter et borgerdrevet forslag, skal du give samtykke til, at Skive Kommune må behandle dine personoplysninger.

Et forslag udløber 6 måneder efter, at det er oprettet. Alle personoplysninger knyttet til et forslag, herunder oplysninger om forslagsstiller og støtter, vil blive slettet, når forslaget udløber.

Opnår et forslag 500 støtter inden for 6 måneder og dermed kommer til behandling i Skive Byråd, vil personoplysninger knyttet hertil blive slettet senest 6 måneder efter, at forslaget er færdigbehandlet.

Rettigheden til at tilbagekalde et forslag bortfalder, når forslaget er godkendt og offentliggjort.

 

 

Sidst opdateret

03.01.2024

Ansvarlig redaktør