Udvalget består af 5 medlemmer, der vælges således: 3 medlemmer vælges af Skive Byråd og 2 medlemmer vælges af Fur Sogneforening.:

Dorte Christensen (formand)

Betina Bugge

Jens Peder Hedevang

Erik Wind

Per Arne Tejlgaard

Kontakt: bya@skivekommune.dk

Sekretær: Sekretariatschef Lone Knudsen

Udvalget holder møder efter behov. Sekretariatsfunktionerne for udvalget varetages af Byrådssekretariatet.

Udvalget har til opgave er at være rådgivende i sager, der specielt vedrører kommunens ø-samfund - Fur, og udvalget kan afgive en udtalelse i sådanne sager.

Sidst opdateret

29.06.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...