Seniorrådets 9 medlemmer er valgt for perioden 2022-2025.

Seniorrådets medlemmer

Formand

Øvrige medlemmer

Suppleanter

 • Ryan Dalsgaard, Skive
 • Poul Holmegaard, Skive

             

Herunder er en oversigt over de opgaver Seniorrådet beskæftiger sig med:

 • Beskæftige sig med de områder, som rådet finder interessante og gerne vil prioritere
 • Holde sig orienteret om seniorernes ønsker og behov
 • Medvirke til at borgerne løbende bliver orienteret om relevante kommunale- og andre tiltag på seniorområdet
 • Medvirke aktivt til at orientere om og motivere borgerne for kommunes seniorpolitik, så der udvikles et konstruktivt samarbejde
 • Fremme nærdemokratiet, så borgerne inddrages aktivt i de lokale beslutninger på seniorområdet
 • Fremme den frivillige indsat indenfor foreninger og i omsorgsarbejdet
 • Søge at fremme det bedst mulige samarbejde mellem Seniorråd, kontaktråd, frivillige organisationer, foreninger og institutioner på seniorområdet og mellem disse og Byrådet
 • Fastholde og udbygge dialogen med Byråd, politiske udvalg og forvaltninger igennem en løbende vurdering af tiltag og politik på seniorområdet og påvirke den fortsatte udvikling og tilpasning til samfundsudviklingen
 • Være med til at skabe offentlig interesse, debat og dialog om seniorområdet
 • Afgive høring i alle spørgsmål af betydning for seniorer
 • Aktivt følge den kommunale budgetproces
 • Forvalte kommunale og andre midler, som stilles til rådighed for nærmere præciserede opgaver på seniorområdet
Møder i Seniorrådet i 2022

 • 15.03 fra 09:00-12:00
 • 12.04 fra 09:00-12:00
 • 10.05 fra 09:00-12:00
 • 20.05 fra 09:00-12:00
 • 14.06 fra 09:00-12:00
 • 09.08 fra 09:00-12:00
 • 13.09 fra 09:00-12:00
 • 04.10 fra 09:00-12:00
 • 15.11 fra 09:00-12:00
 • 13.12 fra 09:00-12:00
Sidst opdateret

12.05.2022

Ansvarlig redaktør