Sekretariat

  • Martin Bork Sørensen


Møder 2020

  • Torsdag d. 6. februar 2020
  • Torsdag d. 11. juni 2020
  • Onsdag d. 18. november 2020


Etnisk Råds formål og opgaver

Etnisk Råd skal være med til at sikre, at integrationsindsatsen i Skive Kommune er;

  • effektiv og sammenhængende
  • egnet til at fremme etnisk ligestilling

Etnisk Råd bliver hørt i overordnede spørgsmål vedrørende integration.

Etnisk Råd består af udpegede repræsentanter for etniske grupper i Skive og af de politiske udvalgsformænd for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og familieudvalget.

Formanden for Etnisk Råd er Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand.

Sidst opdateret

23.12.2020

Ansvarlig redaktør