På flere veje i Skive Kommune foretages trafiktælling ved hjælp af spoler nedfræset i vejen eller med mobile gummi slanger, som ligger ovenpå vejen.

Trafiktælling er en grundlæggende del af kortlægningen over trafikmængden og hastighedsniveauet på vejnettet. 

KomSe - Trafiktællinger og hastighedsniveauet på vejnettet på kort

Som et tiltag for at sænke hastigheden på vejnettet har Skive Kommune opstillet 24 permanente fartvisere rundt om i kommunen.

Desuden har kommunen 4 mobile fartvisere, som blandt andet opstilles ved skoler og på veje hvor borgere oplever utryghed ved farten. Fartviseren angiver trafikantens aktuelle hastighed "Din fart....km/t", og blinker hvis den målte hastighed er højere end den tilladte hastighed. Erfaring viser at "Din fart" sænker gennemsnitshastigheden med ca. 5 km/t.

Sidst opdateret

17.11.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...