Børnetandpleje

Alle børn og unge er omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje, indtil de fylder 18 år. Unge, der fylder 18 år efter den 1. januar 2022 er dog omfattet helt indtil de fylder 22 år.

I de fleste kommuner foregår børne- og ungdomstandplejen på kommunale tandklinikker. I de mindre kommuner er opgaven oftest lagt over til privatpraktiserende tandlæger.

Hvis du har behov for at få en tid hos en tandlæge for dit barn, skal du kontakte din kommune og høre hvilket tandplejetilbud, du er omfattet af. Du kan også se på din kommunes hjemmeside, hvordan tandplejen er organiseret.

Toåriges første besøg

Normalt henvender tandklinikken sig til forældrene, inden barnet fylder to år for at aftale det første tandlægebesøg.

Under 16 år

Forældre til børn under 16 år skal selv betale 35 procent af udgiften, hvis de vil bruge en privatpraktiserende tandlæge frem for det kommunale tilbud. Du skal huske at give kommunen besked inden behandlingens start, hvis dine børn bruger en privatpraktiserende tandlæge.

16-21 år

Unge, der er fyldt 16 år kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en praktiserende tandlæge. Er de født før den 31. december 2003 er tandplejen gratis, indtil de fylder 18 år. Er de født efter den 31. december 2003 er tandplejen gratis, indtil de fylder 22 år. 

Det er vigtigt, at der gives besked til den kommunale tandpleje, hvis der skiftes til en privat tandklinik (privatpraktiserende tandlæge).

22-25 år

Du får større tilskud (65 procent af prisen) til regelmæssig undersøgelse, når du er 22-25 år. Voksne fra 26 år får 40 procent i tilskud.

Klage over fejlbehandling

Ønsker du at klage over din tandlæge, har du mulighed for at rette henvendelse til:

Ønsker du at anmelde en skade, er du velkommen til at kontakte

Klagemuligheder i udlandet

Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande. Hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte 'Forbruger Europa', som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer.

Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan klage over behandlingen, og hvor du skal klage.

Krav om erstatning

Når du klager og får medhold, kan du få en del eller hele din betaling for behandlingen tilbage. Ønsker du erstatning ud over tandlægeregningen på mere end 1.000 kr., skal kravet fremsættes hos Dansk Tandlægeforenings Patientforsikring. 

Sidst opdateret

02.10.2023

Ansvarlig redaktør

Tandplejen

Sundhedshuset, Resenvej 25, plan 5, 7800 Skive

Tlf. 9915 6889

Mail: tandplejenreception@skivekommune.dk 

Åbningstider administrationen

  • mandag-torsdag 7.30-14.30 
  • Fredag 7.30-13.30

Tlf. 9915 6880 (kan ikke bruges til tidsbestilling)

Mail: tana@skivekommune.dk (sikker mail-adresse)